Bartosz Brożek

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Filozof, prawnik, kognitywista. Laureat licznych nagród oraz stypendiów m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, programu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Narodowego Centrum Nauki czy tygodnika „Polityka”. Autor kilkunastu książek, w tym The Legal Mind. A New Introduction to Legal Epistemology (wydanej przez wydawnictwo Cambridge University Press), Umysł Prawniczy, Granice Interpretacji, Myślenie: podręcznik użytkownika, Rule-following. From Imitation to the Normative Mind oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu filozofii prawa, etyki, filozofii nauki, filozofii logiki i kognitywistyki. Kierownik i wykonawca wielu grantów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację Templetona i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeden z najczęściej cytowanych polskich filozofów.