Andrzej Zoll

prof. dr hab. Andrzej Zoll

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkuset publikacji poświęconych zasadom odpowiedzialności karnej i konstytucyjnym aspektom prawa karnego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były przewodniczący Rady Legislacyjnej, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, członek funkcjonującej w latach 2013 – 2016 Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, członek czynny krajowy Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.