Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki

Podręcznik stanowi przystępne wprowadzenie do wybranych zagadnień z zakresu filozofii umysłu -  dziedziny filozofii, która wciąż zyskuje na zanaczeniu.

O podręczniku

"Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki" - kolejny podręcznik dostępny na naszej platformie od grudnia 2017!

Z perspektywy współczesnych badań filozoficznych coraz istotniejszą rolę odgrywa filozofia umysłu. Niektórzy skłaniają się nawet do stwiedzenia, że jest to najważniejsza współcześnie gałąź filozofii. Czy jest tak rzeczywiście? Jakie są przykładowe problemy rozważane w ramach tej dyscypliny? Jak kształtują się relacje pomiędzy filozofią umysłu a naukami kognitywnymi, które od kilku dziesięcioleci przeżywają dynamiczny rozwój? 
Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na te i powiązane z nimi pytania wymagałoby conajmniej kilkutomowego opracowania. W podręczniku przyjmujemy inną strategię: staramy się naświetlić w przystępny sposób wybrane problemy z zakresu filozofii umysłu. Przystępność zakłada, że mogą z niego korzystać zarówno studenci filozofii, dla których może on stanowić pomoc w usystematyzowaniu wiedzy, jak i osoby, którym refleksja filozoficzna służy jako odskocznia od codziennych zobowiązań. Odróżnia ona go od innych opracowań dostępnych na rynku wydawniczym, które są nierzadko przesycone specjalistycznym językiem, utrudniającym odbiór treści. Dodatkowo będzie on miał charakter multimedialny: teksty uzupełniane będą fragmentami wykładów, jak i pytaniami kontrolnymi.
Wybór omawianych zagadnień nie jest przypadkowy, choć jak w każym tego rodzaju opracowaniu oznacza, że nie wszystkie istotne problemy zostaną poruszone.  Jesteśmy jednak przekonani, że nasz podręcznk - zgodnie z jego tytułem - może stanowić dobre wprowadzenie, będące inspiracją dla dalszych poszukiwań.
Autorami podręcznika są filozofowie, kognitywiści i psychologowie.


Powstający podręcznik on-line finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie


Rozdziały


/GetMaterial.action?get=