Wprowadzenie do filozofii umysłu i kognitywistyki

Podręcznik stanowi przystępne wprowadzenie do wybranych zagadnień z zakresu filozofii umysłu.

O podręczniku

Z perspektywy współczesnych badań filozoficznych coraz istotniejszą rolę odgrywa filozofia umysłu. Niektórzy skłaniają się nawet do stwiedzenia, że jest to najważniejsza współcześnie gałąź filozofii. Czy jest tak rzeczywiście? Jakie są przykładowe problemy rozważane w ramach tej dyscypliny? Jak kształtują się relacje pomiędzy filozofią umysłu a naukami kognitywnymi, które od kilku dziesięcioleci przeżywają dynamiczny rozwój? 

Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na te i powiązane z nimi pytania wymagałoby przynajmniej kilkutomowego opracowania. W podręczniku przyjmujemy inną strategię: staramy się naświetlić w przystępny sposób wybrane problemy z zakresu filozofii umysłu. Przystępność zakłada, że mogą z niego korzystać zarówno studenci filozofii, dla których może on stanowić pomoc w usystematyzowaniu wiedzy, jak i osoby, którym refleksja filozoficzna służy jako odskocznia od codziennych zobowiązań. Odróżnia ona go od innych opracowań dostępnych na rynku wydawniczym, które są nierzadko przesycone specjalistycznym językiem, utrudniającym odbiór treści. Dodatkowo ma charakter multimedialny: teksty uzupełniane są fragmentami wykładów, jak i pytaniami kontrolnymi. Zawiera również indeks najważniejszych haseł.

Wybór omawianych zagadnień nie jest przypadkowy, choć jak w każym tego rodzaju opracowaniu oznacza, że nie wszystkie istotne problemy zostaną poruszone.  Jesteśmy jednak przekonani, że nasz podręcznk - zgodnie z jego tytułem - może stanowić dobre wprowadzenie, będące inspiracją dla dalszych poszukiwań.
Autorami podręcznika są przedstawiciele filozofii, kognitywistyki i psychologii.

Spis rozdziałów:

I. Wprowadzenie (Marek Jakubiec)
II. Czym są filozofia umysłu i kognitywistyka? (Mateusz Hohol)
III. Umysł a ciało: wyróżnik sfery mentalnej (Krzysztof Posłajko) 
IV. Metafizyka umysłu (I): pojęcia (Mateusz Hohol)
V. Metafizyka umysłu (II): dualizm (Mateusz Hohol)
VI. Metafizyka umysłu (III): problem redukcji i fizykalizm (Mateusz Hohol)
VII. Metafizyka umysłu (IV): funkcjonalizm (Mateusz Hohol)
VIII. Metafizyka umysłu (V): emergencja (Mateusz Hohol)
IX. Metafizyka umysłu (VI): panpsychizm (Marek Jakubiec)
X. Problem intencjonalności (Krzysztof Posłajko) 
XI. Samowiedza i świadomość (Bartosz Janik)
XII. Reprezentacje umysłowe (Bartosz Janik) 
XIII. Pamięć i myślenie (Patrycja Maciaszek) 
XIV. Problem wolnej woli (Łukasz Kurek) 

Bibliografia
Indeks haseł (Marek Jakubiec)


Redakcja naukowa: Marek Jakubiec
Skład: Marek JakubiecNiniejszy podręcznik on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Kognitywistyka
 • Psychologia
 • Filozofia

Rozdziały

 • Wprowadzenie
 • Czym są filozofia umysłu i kognitywistyka?
 • Umysł a ciało: wyróżnik sfery mentalnej
 • Metafizyka umysłu (I): kluczowe pojęcia
 • Metafizyka umysłu (II): dualizm
 • Metafizyka umysłu (III): redukcja i fizykalizm
 • Metafizyka umysłu (IV): funkcjonalizm
 • Metafizyka umysłu (V): emergencja
 • Metafizyka umysłu (VI): panpsychizm
 • Intencjonalność
 • Samowiedza
 • Reprezentacje mentalne
 • Pamięć i myślenie
 • Problem wolnej woli
 • Bibliografia
 • Indeks haseł

Autor

dr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

Autor

mgr Patrycja Maciaszek


Psycholog, asystent w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i doktorantka na Wydziałe Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellonskiego. Zajmuje się głównie psychologią poznawczą, w szczególności problematyką pamięci, a także psychologią międzykulturową i społeczną. Ostatnio opublikowała książkę "The Power of Bad Information. How the Social Influence Extends False Memory Vulnerability" (Lambert 2017).

Autor

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Autor

dr Krzysztof Posłajko


Krzysztof Posłajko jest doktorem filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się głównie filozofią umysłu, języka oraz metafizyką. Opublikował m.in. książkę To wszystko nic nie znaczy. Faktualizm i nonfaktualizm w kwestii znaczenia (OBF 2012).

Autor

dr Łukasz Kurek


Filozof i prawnik, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania dotyczą filozofii prawa, filozofii moralności oraz neurofilozofii i nauk kognitywnych. Współredaktor książek, takich jak  „Philosophy in Neuroscience” i „The Emergene of Normative Orders”. Przetłumaczył „Dźwignie wyobraźni” Daniela Dennetta.

Autor

mgr Bartosz Janik


Bartosz Janik jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/GetMaterial.action?get=