Wprowadzenie do filozofii nauki

Przystępne wprowadzenie do filozofii nauki skierowane do wszystkich osób – zarówno „humanistów”, przedstawicieli dyscyplin empirycznych, jak i inżynierów, chcących podjąć refleksję nad nauką.

Dodaj
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • HB1FN
 • 13  rozdziałów
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

Filozofia często przeciwstawiana jest nauce – zwykle podkreśla się, że ta pierwsza ma charakter spekulatywny, podczas gdy u podstaw nauki leży empiria. O związkach dyscyplin świadczy jednak to, że nowożytna metoda naukowa, której ikonami są Galileusz czy Newton, wyłaniała się z filozofii stopniowo. Fenomen samej nauki, a w szczególności metody naukowej, sam jest ponadto zjawiskiem wartym dociekań filozoficznych. Niniejszy podręcznik stanowi przystępne wprowadzenie do filozofii nauki, które skierowane jest do wszystkich osób – zarówno „humanistów”, przedstawicieli dyscyplin empirycznych, jak i inżynierów, chcących podjąć refleksję nad nauką. Czytelnik dowie się gdzie przebiega linia demarkacyjna, dzieląca naukę od tego co nauką nie jest, jaki wpływ na losy nowożytnej i współczesnej nauki wywarły poglądy filozofów starożytnych, czym jest wyjaśnianie naukowe, a także czy rozwojem nauki rządzą wewnętrzne zasady. Nie jest to oczywiście pełna panorama tematów filozofii nauki, ale minimum wiedzy, które pozwoli podjąć Czytelnikowi samodzielną refleksję. Przewodnikami po świecie filozofii nauki będą nie tyle autorzy poszczególnych rozdziałów, co wybitni myśliciele, tacy jak Archimedes, Karl Popper czy Thomas Kuhn. Podręcznik wzbogacony został o dodatkowe materiały filmowe oraz lektury.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Mateusz Hohol, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Łukasz Kwiatek oraz Radosław Zyzik.

Rozdziały

 1. Trzy tradycje uprawiania nauki: Platon – Arystoteles – Archimedes
 2. Nowożytna metoda naukowa
 3. Neopozytywizm: Koło Wiedeńskie
 4. Falsyfikacjonizm: Karl Popper
 5. Społeczne źródła nauki: Thomas Kuhn i Paul Feyerabend
 6. Między Popperem a Kuhnem: Imre Lakatos
 7. Problem wyjaśniania naukowego
 8. Filozofia neuronauki

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych podstaw kognitywityki. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej