Wprowadzenie do filozofii nauki

Przystępne wprowadzenie do filozofii nauki skierowane do wszystkich osób – zarówno „humanistów”, przedstawicieli dyscyplin empirycznych, jak i inżynierów, chcących podjąć refleksję nad nauką.

O podręczniku

Filozofia często przeciwstawiana jest nauce – zwykle podkreśla się, że ta pierwsza ma charakter spekulatywny, podczas gdy u podstaw nauki leży empiria. O związkach dyscyplin świadczy jednak to, że nowożytna metoda naukowa, której ikonami są Galileusz czy Newton, wyłaniała się z filozofii stopniowo. Fenomen samej nauki, a w szczególności metody naukowej, sam jest ponadto zjawiskiem wartym dociekań filozoficznych. Niniejszy podręcznik stanowi przystępne wprowadzenie do filozofii nauki, które skierowane jest do wszystkich osób – zarówno „humanistów”, przedstawicieli dyscyplin empirycznych, jak i inżynierów, chcących podjąć refleksję nad nauką. Czytelnik dowie się gdzie przebiega linia demarkacyjna, dzieląca naukę od tego co nauką nie jest, jaki wpływ na losy nowożytnej i współczesnej nauki wywarły poglądy filozofów starożytnych, czym jest wyjaśnianie naukowe, a także czy rozwojem nauki rządzą wewnętrzne zasady. Nie jest to oczywiście pełna panorama tematów filozofii nauki, ale minimum wiedzy, które pozwoli podjąć Czytelnikowi samodzielną refleksję. Przewodnikami po świecie filozofii nauki będą nie tyle autorzy poszczególnych rozdziałów, co wybitni myśliciele, tacy jak Archimedes, Karl Popper czy Thomas Kuhn. Podręcznik wzbogacony został o dodatkowe materiały filmowe oraz lektury.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Mateusz Hohol, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Łukasz Kwiatek oraz Radosław Zyzik.

Kategorie

 • Filozofia
 • Filozofia Nauki
 • Metodologia Nauk

Rozdziały

 • Trzy tradycje uprawiania nauki: Platon – Arystoteles – Archimedes - Mateusz Hohol
 • Nowożytna metoda naukowa - Bartosz Brożek
 • Neopozytywizm: Koło Wiedeńskie - Łukasz Kurek
 • Falsyfikacjonizm: Karl Popper - Łukasz Kwiatek
 • Społeczne źródła nauki: Thomas Kuhn i Paul Feyerabend - Łukasz Kwiatek
 • Między Popperem a Kuhnem: Imre Lakatos - Radosław Zyzik
 • Problem wyjaśniania naukowego - Łukasz Kurek
 • Filozofia neuronauki - Mateusz Hohol

Poziom zaawansowania

Poziom podstawowy.

Autor

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

/GetMaterial.action?get=