Nauka a religia - cz. 1

Podręcznik dr hab. Teresy Obolevitch stanowi wprowadzenie do analizy relacji występujących pomiędzy nauką i religią.

O podręczniku

Podręcznik jest poświęcony okresom: starożytnemu, czyli temu etapowi w dziejach myśli europejskiej na którym kształtowały się kluczowe pojęcia i stanowiska oraz średniowiecznemu, kiedy to wiele idei antycznych rozwinięto, jak również stworzono liczne nowe koncepcje. Z tego względu stanowi on istotną pomoc dla każdego, kto chce zrozumieć charakter relacji pomiędzy dwoma ważnymi elementami naszej kultury, jakimi są nauka oraz religia.
Tekst składa się z 10 rozdziałów.

Podręcznik powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Kategorie

 • Filozofia
 • Teologia
 • Historia Nauki

Rozdziały

 • Od mitu do logosu
 • Od Platona do Arystotelesa
 • Filozofia, nauka i religia w starożytności – podsumowanie
 • Wiedza i wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: wprowadzenie
 • Relacja między wiarą a rozumem w myśli pisarzy wschodniochrześcijańskich
 • Wiara i wiedza w twórczości łacińskich pisarzy wczesnochrześcijańskich
 • Relacja między wiarą a wiedzą od VI do XII w.
 • Wiedza i wiara w drugiej połowie XII – pierwszej połowie XIII w.
 • Wiedza i wiara w drugiej połowie XIII wieku: konflikty i ich przezwyciężenie
 • Rozum i wiara u schyłku średniowiecza

Autor

prof. dr hab. Teresa Obolevitch


Polska filozofka białoruskiego pochodzenia, tłumaczka literatury filozoficznej, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

/GetMaterial.action?get=