Nauka a religia - cz. 1

Podręcznik dr hab. Teresy Obolevitch stanowi wprowadzenie do analizy relacji występujących pomiędzy nauką i religią.

Dodaj
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • P NiR
 • 4  rozdziały
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

Podręcznik jest poświęcony okresom: starożytnemu, czyli temu etapowi w dziejach myśli europejskiej na którym kształtowały się kluczowe pojęcia i stanowiska oraz średniowiecznemu, kiedy to wiele idei antycznych rozwinięto, jak również stworzono liczne nowe koncepcje. Z tego względu stanowi on istotną pomoc dla każdego, kto chce zrozumieć charakter relacji pomiędzy dwoma ważnymi elementami naszej kultury, jakimi są nauka oraz religia.
Tekst składa się z 10 rozdziałów.

Podręcznik powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Rozdziały

 1. Od mitu do logosu
 2. Od Platona do Arystotelesa
 3. Filozofia, nauka i religia w starożytności – podsumowanie
 4. Wiedza i wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: wprowadzenie
 5. Relacja między wiarą a rozumem w myśli pisarzy wschodniochrześcijańskich
 6. Wiara i wiedza w twórczości łacińskich pisarzy wczesnochrześcijańskich
 7. Relacja między wiarą a wiedzą od VI do XII w.
 8. Wiedza i wiara w drugiej połowie XII – pierwszej połowie XIII w.
 9. Wiedza i wiara w drugiej połowie XIII wieku: konflikty i ich przezwyciężenie
 10. Rozum i wiara u schyłku średniowiecza

Wykładowcy

prof. dr hab. Teresa Obolevitch

Doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizująca się w filozofii rosyjskiej oraz metafizyce. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego jako Kierownik Katedry Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Czytaj więcej