Metodologia nauk społecznych i humanistycznych

Czym różnią się metody wykorzystywane przez przedstawicieli różnych nauk humanistycznych i społecznych? Co analiza metodologii określonej dyscypliny może nam powiedzieć o tej dyscyplinie?

Dodaj
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • MeNaSpIHu
 • 1  rozdział
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

Podręcznik poświęcony jest podstawom metodologii nauk humanistycznych i społecznych. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały dyscypliny takie jak historia, socjologia, prawo, historia, ekonomia czy psychologia. Nie zabrakło również ogólniejszej refleksji nad statusem nauk społecznych i humanistycznych. Zachęcamy do lektury wszystkie osoby, które zainteresowane są badaniami prowadzonymi w ramach tych nauk.

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów podręcznika, poświęconych metodologii wybranych dyscyplin, znajdują się przedstawiciele filozofii, historii, ekonomii, teologii, socjologii, prawa i psychologii:


"Ogólna metodologia nauk społecznych i humanistycznych", "Porównanie ogólnej metodologii nauk humanistycznych i przyrodniczych": prof. dr hab. Paweł Kawalec - filozof, profesor Wydziału Filozoficznego KUL,
"Metodologia badań historycznych": dr Rafał Szmytka - historyk, adiunkt na Wydziale Historycznym UJ,
"Metodologia filozofii": dr Łukasz Kurek - filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Metodologia badań literaturoznawczych": prof. dr hab. Anna Burzyńska - literaturoznawca, profesor Wydziału Polonistyki UJ,
"Metody w teologii": dr hab. Damian Wąsek - teolog, adiunkt na Wydziale Teologicznym UPJPII, 
"Metodologia ekonomii": dr hab. Marcin Gorazda - prawnik, filozof ekonomii, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Metody badań socjologicznych": dr Szymon Czarnik - socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ,
"Metodologia prawoznawstwa": dr Grzegorz Blicharz - prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ,
"Zarys metodologii psychologii": dr Piotr Dragon - psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii UJ.Redakcja: Marek Jakubiec, Piotr Urbańczyk
Copernicus College 2020

E-podręcznik zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2016-2019.

Rozdziały

 1. Wprowadzenie
 2. Ogólna metodologia nauk społecznych i humanistycznych
 3. Metodologia badań historycznych
 4. Metodologia filozofii
 5. Metodologia badań literaturoznawczych
 6. Metody w teologii
 7. Metodologia ekonomii
 8. Metodologia socjologii
 9. Metodologia prawoznawstwa
 10. Zarys metodologii psychologii
 11. Porównanie ogólnej metodologii nauk humanistycznych i przyrodniczych