Kognitywistyka w praktyce

Podręcznik Kognitywistyka w praktyce jest poświęcony rozmaitym zastosowaniom najnowszych osiągnięć nauk kognitywnych.
 

O podręczniku

W podręczniku przedstawiamy praktyczne znaczenie kognitywistyki, opisując wpływ, jaki obecnie wywiera na prawo, ekonomię, psychiatrię, muzykologię, robotykę czy pedagogikę.

W poszczególnych rozdziałach naświetlamy – w możliwie przystępny sposób – wybrane miejsca wspólne kognitywistyki i innych dziedzin. Sprawia to, że nasz podręcznik wypełnia istniejącą lukę w polskiej literaturze poświęconej naukom kognitywnym. Ma on charakter multimedialny: teksty uzupełniane są nie tylko polecanymi lekturami uzupełniającymi, ale i fragmentami wykładów, jak również pytaniami kontrolnymi. 

Wybór omawianych zagadnień nie jest przypadkowy, choć – jak w każym tego rodzaju opracowaniu – nie wszystkie istotne problemy zostaną poruszone. Jesteśmy jednak przekonani, że nasz podręcznik może stanowić dobre wprowadzenie w praktyczne zastosowania nauk kognitywnych, a przedstawione w nim treści zainspirują naszych Czytelników do dalszych poszukiwań.

W skład publikacji wchodzi jedenaście rozdziałów. Autorami są przedstawiciele prawa, ekonomii, psychiatrii, filozofii, kognitywistyki i psychologii.

Wprowadzenie (Marek Jakubiec)
Kognitywistyka: od nauki podstawowej do stosowanej i z powrotem (Mateusz Hohol)
Neuronauka i prawo w poszukiwaniu modelu podejmowania decyzji (Radosław Zyzik)
Kognitywistyka w ekonomii (Marcin Gorazda)
Badania nad heurystykami a prawo i ekonomia (Tomasz Famulski)
Jak kognitywistyka wpływa na edukację? (Mateusz Hohol)
Czy psychiatria potrzebuje neuronauki? (Dominika Dudek)
Zastosowania badań nad ucieleśnionym poznaniem (Przemysław Nowakowski)
Praktyczny wymiar badań nad ucieleśnionymi metaforami pojęciowymi (Marek Jakubiec)
Czym jest kognitywistyka muzyki? (Jakub Matyja)
Podsumowanie i bibliografia (Marek Jakubiec)

Redakcja, skład: Marek Jakubiec
Kraków - Copernicus College, 2018

Niniejszy podręcznik on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Nauki prawne
 • Neuroscience
 • Kognitywistyka
 • Psychologia
 • Edukacja

Rozdziały

 • Wprowadzenie
 • Kognitywistyka: od nauki podstawowej do stosowanej i z powrotem
 • Neuronauka i prawo w poszukiwaniu modelu podejmowania decyzji
 • Badania nad heurystykami a prawo i ekonomia
 • Kognitywistyka w ekonomii
 • Jak kognitywistyka wpływa na edukację?
 • Czy psychiatria potrzebuje neuronauki?
 • Zastosowania badań nad ucieleśnionym poznaniem
 • Praktyczny wymiar badań nad ucieleśnionymi metaforami pojęciowymi
 • Czym jest kognitywistyka muzyki?
 • Podsumowanie i bibliografia

Poziom zaawansowania

Brak.

Autor

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek


Lekarz psychiatra, w 1998 roku obroniła doktorat, w 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Pracuje w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Zaburzeń Afektywnych. Redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska. Autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych, zredagowała szereg książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Związana z Centrum Kopernika Badań interdyscyplinarnych od jego powstania w 2008 roku. W Centrum Kopernika należy do zespołu badawczego Neuroscience. Prowadzi praktykę medyczną, a także popularyzuje wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

Autor

dr Radosław Zyzik


Doktor teorii prawa (Uniwersytet Jagielloński), doktorant na kierunku „ekonomia” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), wicedyrektor Instytutu Politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W pracy badawczej zajmuje się behawioralną ekonomiczną analizą prawa, ekonomiczną analizą prawa, polityką prawa, psychologią poznawczą, ekonomią behawioralną, neuronauką poznawczą i teorią prawa.

Autor

dr hab. Marcin Gorazda


Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor filozofii, adwokat, specjalista od prawa podatkowego. Zajmuje się filozofią nauki, a w szczególności filozofią nauk społecznych i filozofią ekonomii. W ostatnich latach opublikował m.in. "Filozofię ekonomii" (Copernicus Center Press, 2014) oraz "Granice naturalizacji prawa" (Wolters Kluwer, 2017).

Autor

mgr Tomasz Famulski


Prawnik, obecnie przygotowuje doktorat z zakresu teorii prawa. Interesuje się zagadnieniami na styku prawa i psychologii, w szczególności modelami podejmowania decyzji. 

Autor

dr Przemysław Nowakowski


Przemysław Nowakowski - post-doc w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki IFiS PAN, jego zainteresowania badawcze koncentrują się na filozofii kognitywistyki i obliczeniowych podejściach do ucieleśnionego poznania. Publikował w Philosophical Psychology, Entropy i Frontiers in Human Neuroscience.

Autor

mgr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

Autor

mgr Jakub Ryszard Matyja


Zajmuje się zagadnieniami naukowymi na styku filozofii, kognitywistyki i muzykologii, w szczególności ucieleśnionym poznaniem muzycznym oraz wyobraźnią muzyczną. Magisterium obronił na Uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, obecnie przygotowuje doktorat w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor wielu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach takich jak Psychomusicology, Philosophical Psychology, Frontiers in Psychology, Constructivist Foundations, Frontiers in Human Neuroscience. Laureat Nagrody Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe, główny wykonawca grantu NCN „Embodied Music Cognition” oraz wykonawca projektu NCN „Cognitive Science in Search of Unity”. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i kognitywistyki muzyki oraz psychologii wyobraźni na Uniwersytecie SWPS.

Autor

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

/GetMaterial.action?get=