Podręcznik Kognitywistyka w praktyce jest poświęcony rozmaitym zastosowaniom najnowszych osiągnięć nauk kognitywnych.
 
">

Kognitywistyka w praktyce

Podręcznik Kognitywistyka w praktyce jest poświęcony rozmaitym zastosowaniom najnowszych osiągnięć nauk kognitywnych.  

Dodaj
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • KoWPr
 • 1  rozdział
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

W podręczniku przedstawiamy praktyczne znaczenie kognitywistyki, opisując wpływ, jaki obecnie wywiera na prawo, ekonomię, psychiatrię, muzykologię, robotykę czy pedagogikę.

W poszczególnych rozdziałach naświetlamy – w możliwie przystępny sposób – wybrane miejsca wspólne kognitywistyki i innych dziedzin. Sprawia to, że nasz podręcznik wypełnia istniejącą lukę w polskiej literaturze poświęconej naukom kognitywnym. Ma on charakter multimedialny: teksty uzupełniane są nie tylko polecanymi lekturami uzupełniającymi, ale i fragmentami wykładów, jak również pytaniami kontrolnymi. 

Wybór omawianych zagadnień nie jest przypadkowy, choć – jak w każym tego rodzaju opracowaniu – nie wszystkie istotne problemy zostaną poruszone. Jesteśmy jednak przekonani, że nasz podręcznik może stanowić dobre wprowadzenie w praktyczne zastosowania nauk kognitywnych, a przedstawione w nim treści zainspirują naszych Czytelników do dalszych poszukiwań.

W skład publikacji wchodzi jedenaście rozdziałów. Autorami są przedstawiciele prawa, ekonomii, psychiatrii, filozofii, kognitywistyki i psychologii.

Wprowadzenie (Marek Jakubiec)
Kognitywistyka: od nauki podstawowej do stosowanej i z powrotem (Mateusz Hohol)
Neuronauka i prawo w poszukiwaniu modelu podejmowania decyzji (Radosław Zyzik)
Kognitywistyka w ekonomii (Marcin Gorazda)
Badania nad heurystykami a prawo i ekonomia (Tomasz Famulski)
Jak kognitywistyka wpływa na edukację? (Mateusz Hohol)
Czy psychiatria potrzebuje neuronauki? (Dominika Dudek)
Zastosowania badań nad ucieleśnionym poznaniem (Przemysław Nowakowski)
Praktyczny wymiar badań nad ucieleśnionymi metaforami pojęciowymi (Marek Jakubiec)
Czym jest kognitywistyka muzyki? (Jakub Matyja)
Podsumowanie i bibliografia (Marek Jakubiec)

Redakcja, skład: Marek Jakubiec
Kraków - Copernicus College, 2018

Niniejszy podręcznik on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rozdziały

 1. Wprowadzenie
 2. Kognitywistyka: od nauki podstawowej do stosowanej i z powrotem
 3. Neuronauka i prawo w poszukiwaniu modelu podejmowania decyzji
 4. Badania nad heurystykami a prawo i ekonomia
 5. Kognitywistyka w ekonomii
 6. Jak kognitywistyka wpływa na edukację?
 7. Czy psychiatria potrzebuje neuronauki?
 8. Zastosowania badań nad ucieleśnionym poznaniem
 9. Praktyczny wymiar badań nad ucieleśnionymi metaforami pojęciowymi
 10. Czym jest kognitywistyka muzyki?
 11. Podsumowanie i bibliografia

Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Profesor nauk medycznych specjalizująca się w psychiatrii. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

dr Radosław Zyzik

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w teorii prawa. Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czytaj więcej

dr hab. Marcin Gorazda

Doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w filozofii i teorii prawa. Adwokat, partner zarządzający kancelarii prawnej GSW.

Czytaj więcej

mgr Tomasz Famulski

Doktorant w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Czytaj więcej

dr Przemysław Nowakowski

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii umysłu i kognitywistyce. Post-doc w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

mgr Jakub Ryszard Matyja

Doktorant w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami naukowymi na styku filozofii, kognitywistyki i muzykologii, w szczególności ucieleśnionym poznaniem muzycznym oraz wyobraźnią muzyczną.

Czytaj więcej

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych podstaw kognitywityki. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej