Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych i społecznych

Czym jest interdyscyplinarność i jak przejawia się w różnych dyscyplinach? Na czym polega specyfika interdyscyplinarności nauk humanistycznych i społecznych?

Dodaj
 • Inter
 • 1  rozdział
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

Interdyscyplinarność stanowi obecnie jeden z najważniejszych trendów badawczych. E-podręcznik jest poświęcony jej przejawom w badaniach humanistycznych i społecznych. Zachęcamy do lektury wszystkie osoby, które zainteresowane są badaniami prowadzonymi na styku kilku dyscyplin. 

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów podręcznika, poświęconych interdyscyplinarności w wybranych dyscyplinach, znajdują się przedstawiciele filozofii, historii, ekonomii, socjologii, prawa, nauk kognitywnych i teologii:

"Interdyscyplinarność w filozofii": dr Łukasz Kurek - filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Interdyscyplinarność nauk kognitywnych": dr Mateusz Hohol - kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Interdyscyplinarność w badaniach historycznych": dr Rafał Szmytka - historyk, adiunkt na Wydziale Historycznym UJ,
"Interdyscyplinarność prawa": dr Marek Jakubiec - filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Interdyscyplinarność ekonomii": dr hab. Marcin Gorazda - prawnik, filozof ekonomii, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Interdyscyplinarność teologii": dr hab. Damian Wąsek - teolog, adiunkt w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
"Interdyscyplinarność en passant i komparatystyka literacka": prof. dr hab. Andrzej Hejmej - teoretyk literatury, komparatysta, profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
"Socjologia": dr Łukasz Lamża - filozof i socjolog, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Pułapki interdyscyplinarności": prof. dr hab. Wojciech Załuski - filozof, prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UJ.


Redakcja: Piotr Urbańczyk, Marek Jakubiec
Copernicus College 2019

E-podręcznik zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2016-2019.

Rozdziały

 1. Wprowadzenie
 2. Czym jest interdyscyplinarność? (Bartosz Brożek)
 3. Interdyscyplinarność w filozofii (Łukasz Kurek)
 4. Interdyscyplinarność nauk kognitywnych (Mateusz Hohol)
 5. Interdyscyplinarność w badaniach historycznych (Rafał Szmytka)
 6. Interdyscyplinarność prawa (Marek Jakubiec)
 7. Interdyscyplinarność w ekonomii (Marcin Gorazda)
 8. Interdyscyplinarność teologii (Damian Wąsek)
 9. Interdyscyplinarność en passant i komparatystyka literacka (Andrzej Hejmej)
 10. Interdyscyplinarność socjologii (Łukasz Lamża)
 11. Pułapki interdyscyplinarności (Wojciech Załuski)