Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych i społecznych

Czym jest interdyscyplinarność i jak przejawia się w różnych dyscyplinach? Na czym polega specyfika interdyscyplinarności nauk humanistycznych i społecznych?

Dodaj
 • Inter
 • 1  rozdział
 • Nieograniczony dostęp

O podręczniku

Interdyscyplinarność stanowi obecnie jeden z najważniejszych trendów badawczych. E-podręcznik jest poświęcony jej przejawom w badaniach humanistycznych i społecznych. Zachęcamy do lektury wszystkie osoby, które zainteresowane są badaniami prowadzonymi na styku kilku dyscyplin. 

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów podręcznika, poświęconych interdyscyplinarności w wybranych dyscyplinach, znajdują się przedstawiciele filozofii, historii, ekonomii, socjologii, prawa, nauk kognitywnych i teologii:

"Filozofia": dr Łukasz Kurek - filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Nauki kognitywne": dr Mateusz Hohol - kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Historia": dr Rafał Szmytka - historyk, adiunkt na Wydziale Historycznym UJ,
"Prawo": dr Marek Jakubiec - filozof i prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Ekonomia": dr hab. Marcin Gorazda - prawnik, filozof ekonomii, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Teologia": dr hab. Damian Wąsek - teolog, w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
"Socjologia": dr Łukasz Lamża - filozof i socjolog, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
"Pułapki interdyscyplinarności": prof. dr hab. Wojciech Załuski - filozof, prawnik, profesor Wydziału Prawa i Administracji UJ.


Redakcja: Piotr Urbańczyk, Marek Jakubiec
Copernicus College 2019

E-podręcznik zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2016-2019.

Rozdziały

 1. Wprowadzenie
 2. Filozofia
 3. Nauki kognitywne
 4. Historia
 5. Prawo
 6. Ekonomia
 7. Teologia
 8. Socjologia
 9. Pułapki interdyscyplinarności

Wykładowcy

mgr Piotr Urbańczyk

Kognitywista, filozof i logik. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej