Biologia ewolucyjna: intuicyjne wprowadzenie

Zawsze chiałeś wiedzieć na czym tak naprawdę polega ewolucja biologiczna, ale nie wiedziałeś gdzie szukać?

O podręczniku

Zawsze chciałaś lub chciałeś wiedzieć na czym tak naprawdę polega ewolucja biologiczna - ale nie wiedziałeś gdzie szukać? Nic dziwnego - na polskim rynku brakuje dobrego, intuicyjnego i przystępnego wprowadzenia w meandry ewolucji biologicznej. Szkolne treści ewolucyjne koncentrują się na przestarzałych sposobach przedstawiania teorii ewolucji i raczej stronią od nowoczesnych odkryć i aktualnej wiedzy. Typowe podręczniki akademickie przeznaczone dla studentów biologii i biologów ze względu na specjalistyczny język mogą  natomist odstraszać humanistów i studentów nauk społecznych. W niniejszym podręczniku on-line postaram się wprowadzić czytelnika w świat ewolucji biologicznej bezboleśnie i efektywnie. Za pomocą tego "przewodnika" po ewolucji dowiesz się czym tak naprawdę jest teoria ewolucji drogą doboru naturalnego, zrozumiesz pojęcie doboru, zmienności, roli genetyki w ewolucji biologicznej - oraz zrozumiesz wagę odkrycia Karola Darwina dla całej biologii i obrazu świata jaki wyłania się ze współczesnej nauki. Nauczysz się także rozumieć naukowość teorii ewolucji i odróżniać ją od pseudonaukowości innych "teorii" pretendujących do bycia alternatywami dla nowoczesnego darwinizmu. Całość zaopatrzona będzie w liczne przykłady, w tym tak brakujące w podręcznikach szkolnych przykłady ze współczesnej literatury naukowej. Dzięki nim zobaczysz, że biologia ewolucyjna to nie zamknięty rozdział historii nauki, ale jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin biologii i nauki w ogóle.

Spis treści podręcznika:
1. Dlaczego potrzebujemy ewolucji?
2. Dlaczego dochodzi do ewolucji?
3. Zmienność – skąd się bierze i jak można ją badać?
4. Dziedziczność – czym jest i w jaki sposób organizmy ją osiągają?
5. Selekcja – czyli trudna historia jeszcze trudniejszego słowa. Dlaczego selekcja to dobór, ale jednak wolimy „selekcję”?
6. Wielka synteza: w jaki sposób selekcja i genetyka stworzyły nowoczesną biologię ewolucyjną?
7. Paradoksy, które niemalże zachwiały fundamentami ewolucji.
8. Dlaczego w ewolucji nie chodzi tylko o geny?
9. Historie życiowe: gdy całe życie podlega ewolucji.
10. Jak ewolucja w szklance wody przekłada się na ewolucję na skalę planetarną?

Niniejszy podręcznik on-line powstaje w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

 • Ewolucja
 • Edukacja
 • Biologia

Rozdziały

 • Rozdział I: Dlaczego potrzebujemy teorii ewolucji?
 • Rozdział II: Dlaczego dochodzi do ewolucji?
 • Rozdział III: Zmienność
 • Rozdział IV: Dziedziczność
 • Rozdział V: Selekcja
 • Rozdział VI: Paradoksy
 • Rozdział VII: Dlaczego w ewolucji nie chodzi tylko o geny?
 • Rozdział VIII: Historie życiowe
 • Rozdział IX: Mikro- i makroewolucja
 • Bibliografia - Cytowane w podręczniku publikacje

Poziom zaawansowania

Podstawowa znajomość biologii i elementarnych procesów biologicznych. Tolerancja na proste koncepcje matematyczne (wprowadzone w intuicyjny sposób).

Autor

dr Szymon Drobniak


Doktor nauk biologicznych, pracownik Zespołu Ekologii Populacyjnej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Uppsali. Specjalizuje się w ekologii ewolucyjnej oraz genetyce ilościowej. Szczególnie interesuje go “zaglądanie” ptakom do łóżek, czyli ewolucja i znaczenie wszystkiego, co prowadzi do wyboru określonego partnera seksualnego. Zajmuje się popularyzacją nauki: jest zwycięzcą IV polskiej edycji konkursu FameLab, organizatorem Tygodnia Ewolucji w Krakowie, członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz członkiem SciArt Center – nowojorskiego ośrodka badań nad sztuką i jej wykorzystaniem w badaniach naukowych i komunikacji naukowej. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek "Co nas może zabić w mieście?" (Wyd. Czerwone i Czarne) oraz "Ewolucja: Przewodnik” (Wyd. AT i UJ).

/GetMaterial.action?get=