Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej

Celem kursu jest przystępne wprowadzenie w etiologię, diagnostykę i sposoby radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi.

O kursie

Niniejszy kurs stanowi wprowadzenie w wybrane zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej. W jego trakcie omówione zostaną m.in. zaburzenia lękowe i afektywne (w szczególności choroba afektywna-dwubiegunowa), ADHD, bezsenność, zachowania ryzykowne, towarzyszące niektórym zaburzeniom psychicznym oraz zaburzenia seksualne. Dyskutowane będą zarówno etiologia, diagnostyka i terapia poszczególnych zaburzeń (w tym także oparta na uważności), jak i szerszy kulturowy kontekst chorób psychicznych (uwzględniający np. relacje z duchowością). Każdemy wykład wzbogacony jest o prezentacje multimedialne, dodatkowe materiały naukowe (lektury) oraz test sprawdzający zdobytą wiedzę. Całość kursu kończy się egzaminem.

Koordynatorem kursu jest dr hab. n. med. Marcin Siwek. Pozastali ykładowcy to:

lek. med. Paweł Brudkiewicz, Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM i w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Uczestnik licznych kursów, konferencji i warsztatów. Założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Jego zainteresowania kliniczne obejmują: zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, ADHD u dorosłych, psychofarmakologię, farmakoterapię choroby alkoholowej, motywację osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc w problemach, które legły u podłoża uzależnienia. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

mgr Magdalena Żarska, Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, absolwentka psychologii stosowanej na UJ. Pracowała z dorosłymi jako psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Posiada także 5-letnie doświadczenie jako trener umiejętności społecznych w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Odbyła staże kliniczne m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nastroju CMUJ, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, Ambulatorium Terapii Rodzin CMUJ, Oddziale Psychiatrii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Zdobywała także wiedzę z zakresu pomocy w kryzysie psychologicznym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

mgr Cezary Barański, Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta indywidualny i systemowy. Prowadzi terapię par, rodzin, młodzieży, osób z grup mniejszościowych oraz osób dotkniętych problemami uzależnienia, zaburzeń lękowych i nastroju. Ukończył psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Odbył liczne staże np. w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ, w Ambulatorium Terapii Rodzin CMUJ, na Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju CMUJ oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia (Szpital NSW w Warszawie). Obecnie pełni rolę asystenta w Ambulatorium Terapii Rodzin (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie). Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

dr n. med. Grzegorz Mączka, Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psycholog kliniczny, dydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (starszy asystent). Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Autor wielu publikacji naukowych. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

dr Jacek Prusak SJ, Doktor psychologii, psychoterapeuta (absolwent całościowego podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ, duchowny katolicki (jezuita). Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii Ignatianum (Katedra Psychopatologii i Psychoprofilaktyki), kliniczny pracownik socjalny (MSW, Boston College), redaktor „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2000-2002 visiting scholar w Psychoanalytic Institute of New England (PINE). Pracuje w podejściu psychodynamiczo-egzystencjalnym w Centrum Dobrej Terapii. Naukowo i klinicznie zajmuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii. Autor licznych publikacji naukowych.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przygotowany został we współpracy z psychiatrami, psychologami i terapeutami z Centrum Dobrej Terapii w Krakowie.

Kategorie

 • Psychologia
 • Psychiatria

Zajęcia

 • Zaburzenia lękowe (Magdalena Żarska)
 • Bezsenność (Paweł Brudkiewicz)
 • Zachowania ryzykowne młodzieży (Cezary Barański)
 • Zaburzenia seksualne w terapii par (Cezary Barański)
 • Terapia oparta na uważności (mindfulness) (Grzegorz Mączka)
 • Choroba Afektywna-Dwubiegunowa cz. 1 (Marcin Siwek)
 • Choroba Afektywna-Dwubiegunowa cz. 2 (Marcin Siwek)
 • Choroba Afektywna-Dwubiegunowa cz. 3 (Marcin Siwek)
 • ADHD u osób dorosłych (Paweł Brudkiewicz)
 • Zaburzenia psychiczne a duchowość (Jacek Prusak)

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: Psych1
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  2019-09-30 00:00:00.0
 • Zapisz się

Prowadzący

dr hab. Marcin Siwek


Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, lekarz z 16-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie kieruje Pododdziałem A (Zaburzeń Afektywnych). Współpracuje z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; dydaktyk. Zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów, lekarzy innych specjalności i pracowników branży farmaceutycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor blisko 130 publikacji naukowych. Współautor wielu książek m.in.: „Dekalog leczenia depresji”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

/GetMaterial.action?get=