Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej

Celem kursu jest przystępne wprowadzenie w etiologię, diagnostykę i sposoby leczenia zaburzeń psychicznych.

O kursie

Niniejszy kurs stanowi pierwszą część przystępnego wprowadzenia w wybrane zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej. W jego trakcie omówione zostaną m.in. zaburzenia lękowe, bezsenność, zachowania ryzykowne młodzieży towarzyszące zaburzeniom psychicznym oraz zaburzenia seksualne. Dyskutowane będą zarówno etiologia, diagnostyka, jak i sposoby leczenia poszczególnych zaburzeń. Jeden z wykładów dotyczyć będzie terapii opartej na uważności.


Kurs przygotowany został we współpracy z Centrum Dobrej Terapii w Krakowie    


Koordynatorem kursu jest dr hab. n. med. Marcin Siwek, wykładowcy to:

lek. med. Paweł Brudkiewicz, Specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Katedrze i Klinice Psychiatrii UJ CM i w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Uczestnik licznych kursów, konferencji i warsztatów. Założyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Jego zainteresowania kliniczne obejmują: zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, ADHD u dorosłych, psychofarmakologię, farmakoterapię choroby alkoholowej, motywację osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej oraz pomoc w problemach, które legły u podłoża uzależnienia. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

mgr Magdalena Żarska, Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, absolwentka psychologii stosowanej na UJ. Pracowała z dorosłymi jako psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Posiada także 5-letnie doświadczenie jako trener umiejętności społecznych w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Odbyła staże kliniczne m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nastroju CMUJ, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, Ambulatorium Terapii Rodzin CMUJ, Oddziale Psychiatrii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Zdobywała także wiedzę z zakresu pomocy w kryzysie psychologicznym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

mgr Cezary Barański, Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta indywidualny i systemowy. Prowadzi terapię par, rodzin, młodzieży, osób z grup mniejszościowych oraz osób dotkniętych problemami uzależnienia, zaburzeń lękowych i nastroju. Ukończył psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seksuologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Odbył liczne staże np. w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ, w Ambulatorium Terapii Rodzin CMUJ, na Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju CMUJ oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia (Szpital NSW w Warszawie). Obecnie pełni rolę asystenta w Ambulatorium Terapii Rodzin (Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie). Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

dr n. med. Grzegorz Mączka, Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psycholog kliniczny, dydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (starszy asystent). Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Autor wielu publikacji naukowych. Pracuje w Centrum Dobrej Terapii.

Kategorie

  • Psychologia
  • Psychiatria

Zajęcia

  • Zaburzenia lękowe
  • Bezsenność
  • Terapia oparta na uważności (mindfulness)
  • Zachowania ryzykowne młodzieży
  • Zaburzenia seksualne w terapii par

Obejrzyj zapowiedź

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod kursu: Psych1

Start: 2017-06-01 00:00:00.0

Czas trwania: 5  tygodni

Zapisz się

Prowadzący

dr hab. Marcin Siwek


Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, lekarz z 16-letnim stażem pracy. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie kieruje Pododdziałem A (Zaburzeń Afektywnych). Współpracuje z Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk; dydaktyk. Zaangażowany w liczne projekty naukowo-badawcze. Prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów, lekarzy innych specjalności i pracowników branży farmaceutycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Medycyna Praktyczna – Psychiatria”. Autor i współautor blisko 130 publikacji naukowych. Współautor wielu książek m.in.: „Dekalog leczenia depresji”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne”; „Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania diagnostyczne”; „Zaburzenia psychiczne w neurologii”; „Lęk w zaburzeniach psychicznych”; „Depresja – wiedzieć aby pomóc”; „Ból i depresja”.

/GetMaterial.action?get=