Wyobraźnia i kreatywność

W jaki sposób funkcjonuje ludzka wyobraźnia? Jak można poprawić swoją kreatywność?

Zapisz się na nową edycję
 • WyIKr
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 30 września 2023
 • 14 października 2023

O kursie

Wykłady poświęcone są omówieniu dwóch powiązanych ze sobą ściśle zagadnień: wyobraźni i twórczości. Wyobraźnia stanowi nie lada zagadkę. Jej wieloznaczność i wszechobecność w naszym życiu wcale nie oznacza, że wiemy jak działa i jak powstaje. I chociaż wiemy już coraz więcej, to naukowcy wciąż spierają się o naturę wyobraźni. Pojęcie twórczości, choć nadal budzące wiele emocji wśród naukowców, wydaje się być na gruncie psychologii (Nęcka, 2001; Runco, Pritzker, 1999) czy pedagogiki (Szmidt, 2007) coraz lepiej opisane. Jednocześnie w dalszym ciągu, w zależności od orientacji badawczej lub teoretycznej, autorzy opisują pojęcie twórczości w różnych wymiarach – wytworu, procesu twórczego, osoby twórcy czy też czynników zewnętrznych wpływających na aktywność twórczą. Wielu badaczy odwołuje się do konieczności systemowego ujęcia twórczości, które polega na uwzględnieniu w procesie twórczym czynników działających łącznie i wchodzących we wzajemne interakcje. Takie podejście ma na celu próbę lepszego, całościowego zrozumienia tak złożonego zagadnienia, jakim jest twórczość. Zagadnienia, które z pewnością wychodzi poza kontekst jednostki. Przedmiotem kursu będzie próba przyjrzenia się twórczości w tych czterech wymiarach oraz pokazanie sposobów na jej ćwiczenie tak, aby zwiększyć swoją kreatywność. Będziemy ćwiczyć poszczególne umiejętności ważne dla twórczego myślenia – operacje umysłowe, a także nauczymy się technik twórczego rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu pierwszego wykładu. Osoby zainteresowane treścią całego kursu zachęcamy do rejestracji na platformie Copernicus College!

 

Kurs powstał w ramach projektu "Nauka ratuje życie" finansowanego przez 

Program

 1. Wyobraźnia
 2. Wyobraźnia twórcza i ćwiczenie wyobraźni
 3. Twórczość
 4. Twórca, środowisko twórcze, proces twórczy
 5. Proces twórczy
 6. Operacja umysłowe
 7. Blokady procesu twórczego i antytwórcze przekonania
 8. Odwaga tworzenia
 9. Proces twórczego rozwiązywania problemów
 10. Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

mgr Jarosław Ligęza

Psycholog. Specjalizuje się w badaniach nad skutecznością treningów twórczego myślenia na przestrzeni życia.

Czytaj więcej

dr Witold Ligęza

Doktor nauk społecznych specjalizujący się w psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii twórczości. Adiunkt, zastępca kierownika Zakładu Psychologii Edukacyjnej w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czytaj więcej

dr Krzysztof Piotrowski

Doktor nauk społecznych specjalizujący się w psychologii poznawczej, psychologii twórczości oraz procesach przetwarzania informacji. Adiunkt w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Tematy