Wyobraźnia i kreatywność

W jaki sposób funkcjonuje ludzka wyobraźnia? Jak można poprawić swoją kreatywność?

O kursie

Wykłady poświęcone są omówieniu dwóch powiązanych ze sobą ściśle zagadnień: wyobraźni i twórczości. Wyobraźnia stanowi nie lada zagadkę. Jej wieloznaczność i wszechobecność w naszym życiu wcale nie oznacza, że wiemy jak działa i jak powstaje. I chociaż wiemy już coraz więcej, to naukowcy wciąż spierają się o naturę wyobraźni. Pojęcie twórczości, choć nadal budzące wiele emocji wśród naukowców, wydaje się być na gruncie psychologii (Nęcka, 2001; Runco, Pritzker, 1999) czy pedagogiki (Szmidt, 2007) coraz lepiej opisane. Jednocześnie w dalszym ciągu, w zależności od orientacji badawczej lub teoretycznej, autorzy opisują pojęcie twórczości w różnych wymiarach – wytworu, procesu twórczego, osoby twórcy czy też czynników zewnętrznych wpływających na aktywność twórczą. Wielu badaczy odwołuje się do konieczności systemowego ujęcia twórczości, które polega na uwzględnieniu w procesie twórczym czynników działających łącznie i wchodzących we wzajemne interakcje. Takie podejście ma na celu próbę lepszego, całościowego zrozumienia tak złożonego zagadnienia, jakim jest twórczość. Zagadnienia, które z pewnością wychodzi poza kontekst jednostki. Przedmiotem kursu będzie próba przyjrzenia się twórczości w tych czterech wymiarach oraz pokazanie sposobów na jej ćwiczenie tak, aby zwiększyć swoją kreatywność. Będziemy ćwiczyć poszczególne umiejętności ważne dla twórczego myślenia – operacje umysłowe, a także nauczymy się technik twórczego rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu pierwszego wykładu. Osoby zainteresowane treścią całego kursu zachęcamy do rejestracji na platformie Copernicus College!

 

Kurs powstał w ramach projektu "Nauka ratuje życie" finansowanego przez 

Kategorie

 • Kognitywistyka
 • Psychologia

Wykłady

 • Wyobraźnia
 • Wyobraźnia twórcza i ćwiczenie wyobraźni
 • Twórczość
 • Twórca, środowisko twórcze, proces twórczy
 • Proces twórczy
 • Operacja umysłowe
 • Blokady procesu twórczego i antytwórcze przekonania
 • Odwaga tworzenia
 • Proces twórczego rozwiązywania problemów
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów

Wymagane umiejętności

Brak.

Obejrzyj zapowiedź

 • Kod kursu: WyIKr
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  30 kwietnia 2021
 • Zapisz się

Prowadzący

mgr Jarosław Ligęza


Jarosław Ligęza - psycholog, trener. Tematem twórczości pasjonuje się od początku swojej działalności zawodowej. Od strony naukowej w ramach psychologii twórczości badał między innymi skuteczność treningów twórczego myślenia na przestrzeni życia. Jeśli chodzi o stronę praktyczną - od piętnastu lat prowadzi szkolenia z zakresu twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Podczas setek warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów weryfikował pozytywnie możliwości stymulowania kreatywności w szkole. Prowadząc szkolenia w firmach zajmował się w praktyce tworzeniem i wdrażaniem innowacji. Jest autorem systemu rozwoju innowacyjności w kilku firmach, stworzył model rozwoju kompetencji kreatywnej w organizacji oraz współtworzył model rozwoju liderów innowacyjności. Jest autorem kilku artykułów literatury przedmiotowej.

Prowadzący

dr Witold Ligęza


Witold Ligęza - psycholog, zastępca kierownika Zakładu Psychologii Edukacyjnej w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, współzałożyciel i dyrektor Ośrodka Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie, w latach 2000-2013 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Trener kreatywności, autor i współautor programów twórczej pracy z dziećmi w OTE Kangur, współautor i superwizor serii "Myślanki", realizator wielu szkoleń z dziedziny twórczości i wychowania oraz wspierania myślenia dzieci. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim psychologia rozwoju człowieka w biegu życia oraz psychologia twórczości.

Prowadzący

dr Krzysztof Piotrowski


Krzysztof Piotrowski - psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie. Zajmuje się eksperymentalnym badaniem twórczości oraz procesów poznawczych. Współpracuje stale z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie i Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jest autorem publikacji na temat pamięci, uwagi, uczenia mimowolnego oraz wspierania zdolności twórczych. Jest także współredaktorem książek „Nowe teorie twórczości, nowe metody pomocy w tworzeniu” i „Pamięć robocza”. Stworzył kilkanaście oryginalnych technik wspomagających myślenie twórcze (m.in. techniki odlingwistyczne). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (dla uczniów, nauczycieli, studentów, pracowników uczelni oraz dla firm). Prowadzi zajęcia w ramach programu wspierania kompetencji dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego „Ars Docendi” oraz warsztaty twórcze dla słuchaczy Studium Retoryki UJ.