Wszechświat i wieloświat (multiverse)

Kurs otwarty

Kurs poświęcony jest pojęciu Wieloświata (ang. Multiverse) we współczesnej kosmologii fizycznej.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WsCzWi
 • 6  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 24 lutego 2023

O kursie

Kurs poświęcony jest pojęciu Wieloświata (ang. Multiverse). Rozpoczynam od wyjaśnienia historii tego pojęcia i różnych analogicznych propozycji mitologicznych, filozoficznych i naukowych sprzed XX wieku. Następnie wprowadzam podstawowe pojęcia współczesnej kosmologii relatywistycznej, co pozwala na w miarę precyzyjnie wyjaśnienie, czym jest "Wszechświat" oraz, przez rozszerzenie "Wieloświat". Następnie omawiane są kolejno rozmaite modele Wieloświata: od prostych modeli cyklicznych A. Friedmanna, A. Einsteina i R. Tolmana, przez model ewolucyjny L. Smolina ("kosmologiczny dobór naturalny") i konforemną kosmologię cykliczną R. Penrose'a. Odrębną kategorię stanowią wersje hipotezy Wieloświata odwołujące się do teorii inflacji, zwłaszcza inflacji chaotycznej A. Lindego i inflacji wiecznej P. Steinhardta. Pokrótce wspomniana jest interpretacja wielu światów H. Everetta, ponieważ powszechnie wspomina się o niej w kontekście Wieloświata. Na koniec omówione są modele "Wieloświata matematycznego": "ensemble of universes" B. Cartera, wszechświat matematyczny M. Tegmarka i tzw. "krajobraz teorii strun". Ostatni wykład poświęcony jest krytycznej analizie omówionych wcześniej modeli z perspektywy metodologicznej i filozoficznej.

Program

 1. Przywitanie
 2. Wprowadzenie historyczno-filozoficzne
 3. Wieloświat w kosmologii
 4. Wieloświat matematyczny
 5. Interpretacja wielu światów w mechanice kwantowej
 6. Podsumowanie
 7. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak; Uwaga: Znacznie łatwiej będzie podążać za tokiem wykładu osobom, które przed jego rozpoczęciem poznają elementarne zagadnienia współczesnej kosmologii. Polecam swój kurs "Wprowadzenie do kosmologii".

Wykładowcy

dr Łukasz Lamża

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii przyrody, kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej