Wszechświat i wieloświat (multiverse)

Kurs poświęcony jest pojęciu Wieloświata (ang. Multiverse) we współczesnej kosmologii fizycznej.

O kursie

Kurs poświęcony jest pojęciu Wieloświata (ang. Multiverse). Rozpoczynam od wyjaśnienia historii tego pojęcia i różnych analogicznych propozycji mitologicznych, filozoficznych i naukowych sprzed XX wieku. Następnie wprowadzam podstawowe pojęcia współczesnej kosmologii relatywistycznej, co pozwala na w miarę precyzyjnie wyjaśnienie, czym jest "Wszechświat" oraz, przez rozszerzenie "Wieloświat". Następnie omawiane są kolejno rozmaite modele Wieloświata: od prostych modeli cyklicznych A. Friedmanna, A. Einsteina i R. Tolmana, przez model ewolucyjny L. Smolina ("kosmologiczny dobór naturalny") i konforemną kosmologię cykliczną R. Penrose'a. Odrębną kategorię stanowią wersje hipotezy Wieloświata odwołujące się do teorii inflacji, zwłaszcza inflacji chaotycznej A. Lindego i inflacji wiecznej P. Steinhardta. Pokrótce wspomniana jest interpretacja wielu światów H. Everetta, ponieważ powszechnie wspomina się o niej w kontekście Wieloświata. Na koniec omówione są modele "Wieloświata matematycznego": "ensemble of universes" B. Cartera, wszechświat matematyczny M. Tegmarka i tzw. "krajobraz teorii strun". Ostatni wykład poświęcony jest krytycznej analizie omówionych wcześniej modeli z perspektywy metodologicznej i filozoficznej.

Kategorie

 • Fizyka
 • Kosmologia
 • Astronomia
 • Filozofia Przyrody
 • Filozofia Nauki
 • Metodologia Nauk
 • Historia Nauki

Wykłady

 • Przywitanie
 • Wprowadzenie historyczno-filozoficzne
 • Wieloświat w kosmologii
 • Wieloświat matematyczny
 • Interpretacja wielu światów w mechanice kwantowej
 • Podsumowanie

Wymagane umiejętności

Brak;

Uwaga: Znacznie łatwiej będzie podążać za tokiem wykładu osobom, które przed jego rozpoczęciem poznają elementarne zagadnienia współczesnej kosmologii. Polecam swój kurs "Wprowadzenie do kosmologii".

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: WsCzWi
 • Objętość kursu: 6 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  28 lutego 2020
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Łukasz Lamża


Łukasz Lamża (ur. 1985) - filozof przyrody i popularyzator nauki, specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek "Przekrój przez Wszechświat" (CC Press, 2014) oraz "Granice Kosmosu - granice kosmologii" (CC Press, 2015). Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Bieżące informacje o spotkaniach i wykładach popularnonaukowych, opublikowanych artykułach oraz inne aktualności dostępne są pod adresem: http://facebook.com/co.robi.lukasz.lamza.