Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i prawa

Kurs otwarty

W jaki sposób osiągnięcia sztucznej inteligencji wpływają na teorie rozumowań prawniczych? Jak w praktyce prawniczej pomagają nam narzędzia oparte o algorytmy sztucznej inteligencji?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • AI&L
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 14 października 2024

O kursie

Kurs dotyczy problematyki sztucznej inteligencji i prawa, czyli badań nad możliwościami wykorzystania algorytmów w działalności prawniczej. Wykładowca wyjaśnia między innymi, jakie były pierwsze programy, wspomagające proces decyzyjny prawników, czym są rozumowania oparte o przypadki a także zarysowuje znaczenie współczesnych badań w obszarze określanym w literaturze jako AI and Law.

Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały zrealizowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczne opracowanie kursu zostało sfinansowane z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".


Program

 1. Obliczeniowe modelowanie prawa i rozumowań prawniczych
 2. Logiczne modele prawa stanowionego
 3. Modele rozumowań opartych o przypadki
 4. Modele argumentacyjne
 5. Ontologie prawnicze i sieć semantyczna
 6. Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
 7. NLP
 8. Koherencja
 9. Wyzwania współczesności
 10. Wyzwania przyszłości
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr Michał Araszkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji w renomowanych periodykach w Polsce i za granicą z zakresu interpretacji prawa, wpływu nowych technologii na stanowienie i stosowanie prawa, informatyki prawniczej, sztucznej inteligencji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Czytaj więcej

Tematy