Wprowadzenie do psychologii poznawczej

Jak nasz umysł postrzega świat, selekcjonuje informacje, gromadzi wiedzę i wykorzystuje ją do działania?

O kursie

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w kluczowe zagadnienia psychologii poznawczej, czyli dyscypliny badającej jak ludzki umysł reprezentuje świat, przetwarza informacje i wykorzystuje je do działania. W trakcie kursu słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem mechanizmów percepcji, przetwarzania pojęć, pamięci, uwagi, kontroli poznawczej, podejmowania decyzji oraz świadomości, a także podstawami metodologii psychologii poznawczej, obejmującej zarówno eksperymenty, jak i symulacje komputerowe. 


Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Kategorie

 • Kognitywistyka
 • Psychologia

Wykłady

 • Czym jest psychologia poznawcza i skąd się wzięła?
 • Metody badawcze psychologii poznawczej
 • Obliczeniowe modele umysłu i architektury poznawcze
 • Percepcja wzrokowa
 • Reprezentacje umysłowe
 • Pojęcia
 • Pamięć
 • Uwaga i funkcje wykonawcze
 • Świadomość
 • Podejmowanie decyzji

Wymagane umiejętności

Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych osób.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: WpDoPsPo
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Start nowej edycji:
  1 września 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.