Wprowadzenie do prawa karnego

Celem kursu jest wprowadzenie do podstawowych kategorii pojęciowych oraz problemów dyskutowanych w nauce prawa karnego, które przekładają się na kształt konkretnych przepisów kodeksu karnego.

O kursie

Celem kursu jest wprowadzenie do podstawowych kategorii pojęciowych oraz problemów dyskutowanych w nauce prawa karnego, które przekładają się na kształt konkretnych przepisów kodeksu karnego. Wiele funkcjonujących w języku potocznym pojęć (wina, kara, przypadek) i intuicji  (czy kara powinna być zemstą, czy receptą na przyszłość?) jest wykorzystywanych przez prawników, którzy nadają im jednak często nieco odmienny od potocznego sens. Przyjrzymy się najważniejszym z nich. Spośród tradycyjnie wyróżnianych działów prawa karnego nacisk zostanie położony na ogólne wprowadzenie do nauki o przestępstwie oraz nauki o karze. Zaznajomimy Państwa z pojęciem przestępstwa, kluczowymi aspektami przestępstwa, takimi jak społeczna szkodliwość oraz wina, zwrócimy uwagę na teoretyczne i systemowe otoczenie norm prawa karnego, wskazujące na to, jak powinny być tworzone przepisy prawa karnego, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak wymierzać karę w zależności od wyrządzonego przez sprawcę zła, a także omówimy charakterystyczne konstrukcje prawne związane z jego obowiązywaniem w przestrzeni. Uczestnik kursu posiądzie podstawową wiedzę na temat siatki terminologicznej i konstrukcji prawa karnego oraz ogólną orientację w sposobie argumentowania w tej dyscyplinie wiedzy, pozna także wybrane współczesne problemy, jakie stoją przed nauką prawa karnego.

Kurs powstał we współpracy z Krakowskim Instytutem Prawa Karnego.

 

Wykładowcy
 

Prof. dr hab. Andrzej Zoll (główny wykładowca)

Prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Wróbel

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; Kierownik Katedry Prawa Karnego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, ekspert komisji sejmowych i senackich. Był stypendystą Fundacji Humboldta. Autor szeregu artykułów naukowych, glos i monografii z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa. Współautor komentarza do Kodeksu karnego oraz Systemu Prawa Karnego. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w ramach grantów naukowych.


dr Agnieszka Barczak-Oplustil
 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Trybunału Konstytucyjnego na stanowisku specjalista orzecznictwa, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i prawa konstytucyjnego.Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.


dr Mikołaj Małecki

Prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzent i redaktor czasopism naukowych, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego. Zajmuje się popularyzacją nauki, od kilku lat prowadzi blog poświęcony polskiemu prawu karnemu „Dogmaty karnisty”.


dr Tomasz Sroka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego i prawa medycznego.Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.


dr Dominik Zając

Dominik Zając, doktor nauk prawnych i aplikant adwokacki, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jego zainteresowań pozostają przede wszystkim zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej na gruncie prawa materialnego. W latach 2014 - 2016 realizował grant Narodowego Centrum Nauki: „Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne".

 
mgr Kamil Mamak


absolwent prawa i  filozofii. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Wieloletni Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich na WPiA UJ. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Były redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Członek grupy badawczej „Filozofia w informatyce” Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor bloga o prawie karnym,  filozofii i technologiach: criminalfuture.com.

Kategorie

 • Edukacja
 • Nauki prawne
 • Prawo karne

Zajęcia

 • Zasady uczestnictwa i zaliczenia kursu
 • Czy Temida ma zasłaniać oczy?
 • Co Konstytucja ma wspólnego z prawem karnym?
 • Populizm penalny - objawy i zagrożenia.
 • Dlaczego przestępstwa powinny być „społecznie szkodliwe”?
 • Co to znaczy "być winnym” popełnienia przestępstwa?
 • Od chłosty do samokontroli – ewolucja kary
 • Represja czy prewencja – jak reagować na przestępstwa?
 • Jak sprawiedliwie wymierzyć karę?
 • Czy polskie prawo karne działa za granicą?
 • Przypadkowe przestępstwa

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Krakowski Instytut Prawa Karnego
 • Kod kursu: WpDoPrKa
 • Objętość kursu: 11 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  2019-03-07 00:00:00.0
 • Zapisz się

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Zoll


Profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkuset publikacji poświęconych zasadom odpowiedzialności karnej i konstytucyjnym aspektom prawa karnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były przewodniczący Rady Legislacyjnej, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wykładowca Studiów podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” oraz Studiów podyplomowych „Prawo karne materialne i procesowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

/GetMaterial.action?get=