Wprowadzenie do prawa karnego

Kurs otwarty

Celem kursu jest wprowadzenie do podstawowych kategorii pojęciowych oraz problemów dyskutowanych w nauce prawa karnego, które przekładają się na kształt konkretnych przepisów kodeksu karnego.

Zapisz się
 • Krakowski Instytut Prawa Karnego
 • WpDoPrKa
 • 11  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 15 listopada 2023

O kursie

Celem kursu jest wprowadzenie do podstawowych kategorii pojęciowych oraz problemów dyskutowanych w nauce prawa karnego, które przekładają się na kształt konkretnych przepisów kodeksu karnego. Wiele funkcjonujących w języku potocznym pojęć (wina, kara, przypadek) i intuicji  (czy kara powinna być zemstą, czy receptą na przyszłość?) jest wykorzystywanych przez prawników, którzy nadają im jednak często nieco odmienny od potocznego sens. Przyjrzymy się najważniejszym z nich. Spośród tradycyjnie wyróżnianych działów prawa karnego nacisk zostanie położony na ogólne wprowadzenie do nauki o przestępstwie oraz nauki o karze. Zaznajomimy Państwa z pojęciem przestępstwa, kluczowymi aspektami przestępstwa, takimi jak społeczna szkodliwość oraz wina, zwrócimy uwagę na teoretyczne i systemowe otoczenie norm prawa karnego, wskazujące na to, jak powinny być tworzone przepisy prawa karnego, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak wymierzać karę w zależności od wyrządzonego przez sprawcę zła, a także omówimy charakterystyczne konstrukcje prawne związane z jego obowiązywaniem w przestrzeni. Uczestnik kursu posiądzie podstawową wiedzę na temat siatki terminologicznej i konstrukcji prawa karnego oraz ogólną orientację w sposobie argumentowania w tej dyscyplinie wiedzy, pozna także wybrane współczesne problemy, jakie stoją przed nauką prawa karnego.

Kurs powstał we współpracy z Krakowskim Instytutem Prawa Karnego.

 

Wykładowcy
 

Prof. dr hab. Andrzej Zoll (główny wykładowca)

Prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Wróbel

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; Kierownik Katedry Prawa Karnego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, ekspert komisji sejmowych i senackich. Był stypendystą Fundacji Humboldta. Autor szeregu artykułów naukowych, glos i monografii z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa. Współautor komentarza do Kodeksu karnego oraz Systemu Prawa Karnego. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w ramach grantów naukowych.


dr Agnieszka Barczak-Oplustil
 
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Trybunału Konstytucyjnego na stanowisku specjalista orzecznictwa, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i prawa konstytucyjnego.Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.


dr Mikołaj Małecki

Prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, recenzent i redaktor czasopism naukowych, autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego. Zajmuje się popularyzacją nauki, od kilku lat prowadzi blog poświęcony polskiemu prawu karnemu „Dogmaty karnisty”.


dr Tomasz Sroka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego i prawa medycznego.Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.


dr Dominik Zając

Dominik Zając, doktor nauk prawnych i aplikant adwokacki, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zakresie jego zainteresowań pozostają przede wszystkim zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialności karnej na gruncie prawa materialnego. W latach 2014 - 2016 realizował grant Narodowego Centrum Nauki: „Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne".

 
mgr Kamil Mamak


absolwent prawa i  filozofii. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Filozofii Przyrody Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Wieloletni Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich na WPiA UJ. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego. Były redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Członek grupy badawczej „Filozofia w informatyce” Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor bloga o prawie karnym,  filozofii i technologiach: criminalfuture.com.

Program

 1. Zasady uczestnictwa i zaliczenia kursu
 2. Czy Temida ma zasłaniać oczy?
 3. Co Konstytucja ma wspólnego z prawem karnym?
 4. Populizm penalny - objawy i zagrożenia.
 5. Dlaczego przestępstwa powinny być „społecznie szkodliwe”?
 6. Co to znaczy "być winnym” popełnienia przestępstwa?
 7. Od chłosty do samokontroli – ewolucja kary
 8. Represja czy prewencja – jak reagować na przestępstwa?
 9. Jak sprawiedliwie wymierzyć karę?
 10. Czy polskie prawo karne działa za granicą?
 11. Przypadkowe przestępstwa
 12. Egzamin

Wykładowcy

prof. dr hab. Andrzej Zoll

Profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie karnym materialnym. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, były wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 2013 roku).

Czytaj więcej