Wprowadzenie do neurobiologii

Czym jest neurobiologia? W jaki sposób najnowsze badania nad funkcjonowaniem układu nerwowego wpływają na nasze rozumienie procesów poznawczych?

O kursie

Neurobiologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin współczesnej nauki. Jej przedstawiciele zajmują się badaniem niezwykle skomplikowanego systemu, jakim jest układ nerwowy. Rezultaty uzyskiwane w ramach badań neurobiologicznych wywierają wpływ na rozumienie procesów poznawczych, co z kolei ma znaczenie zarówno z perspektywy psychologii, jak i filozofii. Neurobiologia stanowi też jedną z dyscyplin zaliczanych do interdyscyplinarnego programu badawczego, jakim jest kognitywistyka.

W ramach kursu Słuchacze zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania układu nerwowego oraz metod obecnie prowadzonych badań neurobiologicznych. Wśród szczegółowych zagadnień, omawianych podczas wykładów, znajdą się między innymi: budowa układu nerwowego, procesy komórkowe, funkcjonowanie zmysłów i percepcji, neuronalne podstawy zachowania czy metodologia neurobiologii.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Neuroscience
 • Kognitywistyka

Zajęcia

 • Budowa komórki
 • Procesy komórkowe
 • Pobudliwość komórki
 • Budowa układu nerwowego
 • Homeostaza
 • Zmysły i percepcja
 • Ruch
 • Pamięć i uczenie
 • Sen i odczuwanie
 • Emocje i stres

Wymagane umiejętności

Brak.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: WpDoNe
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  2020-01-31 00:00:00.0
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Jacek Francikowski


Neurobiolog, edukator, popularyzator nauki, prowadzi zajęcia i szkolenia dla nauczycieli. Współpracuje z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym oraz Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się: fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki.

/GetMaterial.action?get=