Wprowadzenie do neurobiologii

Kurs otwarty

Czym jest neurobiologia? W jaki sposób najnowsze badania nad funkcjonowaniem układu nerwowego wpływają na nasze rozumienie procesów poznawczych?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WpDoNe
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 6 października 2023

O kursie

Neurobiologia to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin współczesnej nauki. Jej przedstawiciele zajmują się badaniem niezwykle skomplikowanego systemu, jakim jest układ nerwowy. Rezultaty uzyskiwane w ramach badań neurobiologicznych wywierają wpływ na rozumienie procesów poznawczych, co z kolei ma znaczenie zarówno z perspektywy psychologii, jak i filozofii. Neurobiologia stanowi też jedną z dyscyplin zaliczanych do interdyscyplinarnego programu badawczego, jakim jest kognitywistyka.

W ramach kursu Słuchacze zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania układu nerwowego oraz metod obecnie prowadzonych badań neurobiologicznych. Wśród szczegółowych zagadnień, omawianych podczas wykładów, znajdą się między innymi: budowa układu nerwowego, procesy komórkowe, funkcjonowanie zmysłów i percepcji, neuronalne podstawy zachowania czy metodologia neurobiologii.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Budowa komórki
 2. Procesy komórkowe
 3. Pobudliwość komórki
 4. Budowa układu nerwowego
 5. Homeostaza
 6. Zmysły i percepcja
 7. Ruch
 8. Pamięć i uczenie
 9. Sen i odczuwanie
 10. Emocje i stres
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

dr Jacek Francikowski

Doktor nauk biologicznych specjalizujący się w neurobiologii. Adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej

Tematy