Wprowadzenie do Kosmologii

Wykład stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej.

O kursie

Wykład stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej. Omówione zostają: historia kosmologii oraz jej źródła mitologiczne i filozoficzne, astronomia obserwacyjna, podstawy teoretyczne (ogólna teoria względności, kosmologia relatywistyczna), teoria Wielkiego Wybuchu i późniejsza historia Wszechświata oraz wybrane zagadnienia filozoficzne kosmologii.

Cykl podzielony jest na 6 wykładów:
 1. Wstęp terminologiczny (czym jest kosmogonia, kosmologia, astronomia, astrofizyka) i historyczny (wybrane odkrycia starożytne i nowożytne).
 2. Podstawy obserwacyjne kosmologii: astronomia obserwacyjna, długości fali stosowane w astronomii, ciemna materia, redshift kosmologiczny, wielkoskalowa struktura Kosmosu i ruchy galaktyk, mikrofalowe promieniowanie tła, granice kosmologii obserwacyjnej.
 3. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „makro”: historia XX-wiecznej kosmologii teoretycznej, niektóre obiekty matematyczne ogólnej teorii względności (metryka, tensor metryczny, tensor napięć-energii, równania pola Einsteina i ich rozwiązania), modele kosmologiczne, model FLRW.
 4. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „mikro”: „Model Standardowy” cząstek elementarnych, pojęcia: plazmy, nukleosyntezy oraz symetrii w fizyce; wprowadzenie do problemu „kosmologii kwantowej”.
 5. Historia Wszechświata: przemiany w pierwszych ułamkach sekund istnienia Wszechświata, pierwotna nukleosynteza, ewolucja struktury wielkoskalowej, rozwój galaktyk i powstawanie gwiazd oraz wprowadzenie do opisu układów planetarnych.
 6. Filozoficzne zagadnienia kosmologii: napięcie pomiędzy aspektem obserwacyjnym a teoretycznym w kosmologii, problem granic obserwowalności w tej nauce, Wielki Wybuch jako problem metafizyczny oraz precyzyjne dostrojenie i zasada antropiczna.

Kategorie

 • Filozofia
 • Fizyka
 • Kosmologia
 • Astronomia
 • Filozofia Przyrody

Wykłady

 • Kosmologia - wprowadzenie historyczno-problemowe
 • Podstawy obserwacyjne kosmologii współczesnej
 • Podstawy teoretyczne kosmologii - skala makro
 • Podstawy teoretyczne kosmologii - skala mikro i Wielki Wybuch
 • Historia Wszechświata
 • Filozoficzne aspekty kosmologii

Wymagane umiejętności

 • brak
Uwaga: Znacznie łatwiej będzie podążać za tokiem wykładu osobom, które jeszcze przed jego rozpoczęciem odświeżą sobie (na poziomie licealnym) zagadnienia z działów: 1) grawitacja i elementy astronomii; 2) fizyka jądrowa; 3) fizyka atomowa i promieniowanie elektromagnetyczne.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: WdK 1
 • Objętość kursu: 6 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  17 września 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Łukasz Lamża


Łukasz Lamża (ur. 1985) - filozof przyrody i popularyzator nauki, specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek "Przekrój przez Wszechświat" (CC Press, 2014) oraz "Granice Kosmosu - granice kosmologii" (CC Press, 2015). Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Bieżące informacje o spotkaniach i wykładach popularnonaukowych, opublikowanych artykułach oraz inne aktualności dostępne są pod adresem: http://facebook.com/co.robi.lukasz.lamza.