Wprowadzenie do Kosmologii

Kurs otwarty

Wykład stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WdK 1
 • 6  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 19 września 2022

O kursie

Wykład stanowi wprowadzenie w stan współczesnej kosmologii fizycznej. Omówione zostają: historia kosmologii oraz jej źródła mitologiczne i filozoficzne, astronomia obserwacyjna, podstawy teoretyczne (ogólna teoria względności, kosmologia relatywistyczna), teoria Wielkiego Wybuchu i późniejsza historia Wszechświata oraz wybrane zagadnienia filozoficzne kosmologii.

Cykl podzielony jest na 6 wykładów:

 1. Wstęp terminologiczny (czym jest kosmogonia, kosmologia, astronomia, astrofizyka) i historyczny (wybrane odkrycia starożytne i nowożytne).
 2. Podstawy obserwacyjne kosmologii: astronomia obserwacyjna, długości fali stosowane w astronomii, ciemna materia, redshift kosmologiczny, wielkoskalowa struktura Kosmosu i ruchy galaktyk, mikrofalowe promieniowanie tła, granice kosmologii obserwacyjnej.
 3. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „makro”: historia XX-wiecznej kosmologii teoretycznej, niektóre obiekty matematyczne ogólnej teorii względności (metryka, tensor metryczny, tensor napięć-energii, równania pola Einsteina i ich rozwiązania), modele kosmologiczne, model FLRW.
 4. Podstawy teoretyczne kosmologii w skali „mikro”: „Model Standardowy” cząstek elementarnych, pojęcia: plazmy, nukleosyntezy oraz symetrii w fizyce; wprowadzenie do problemu „kosmologii kwantowej”.
 5. Historia Wszechświata: przemiany w pierwszych ułamkach sekund istnienia Wszechświata, pierwotna nukleosynteza, ewolucja struktury wielkoskalowej, rozwój galaktyk i powstawanie gwiazd oraz wprowadzenie do opisu układów planetarnych.
 6. Filozoficzne zagadnienia kosmologii: napięcie pomiędzy aspektem obserwacyjnym a teoretycznym w kosmologii, problem granic obserwowalności w tej nauce, Wielki Wybuch jako problem metafizyczny oraz precyzyjne dostrojenie i zasada antropiczna.

Program

 1. Kosmologia - wprowadzenie historyczno-problemowe
 2. Podstawy obserwacyjne kosmologii współczesnej
 3. Podstawy teoretyczne kosmologii - skala makro
 4. Podstawy teoretyczne kosmologii - skala mikro i Wielki Wybuch
 5. Historia Wszechświata
 6. Filozoficzne aspekty kosmologii
 7. Egzamin

Wymagane umiejętności

brak Uwaga: Znacznie łatwiej będzie podążać za tokiem wykładu osobom, które jeszcze przed jego rozpoczęciem odświeżą sobie (na poziomie licealnym) zagadnienia z działów: 1) grawitacja i elementy astronomii; 2) fizyka jądrowa; 3) fizyka atomowa i promieniowanie elektromagnetyczne.

Wykładowcy

dr Łukasz Lamża

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii przyrody, kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej