Wprowadzenie do genetyki

Kurs otwarty

Słowo "genetyka" słyszymy na każdym kroku - często jednak nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, co ono znaczy.

Zapisz się na nową edycję
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WpDoGe
 • 11  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 30 września 2023
 • 14 października 2023

O kursie

Słowo "genetyka" słyszymy na każdym kroku - często jednak nie zastanawiamy się zbytnio nad tym, co ono znaczy. Codziennie bombardują nas określenia takie jak "terapia genowa" czy "GMO". W świecie, w którym inżynieria genetyczna staje się powoli kluczowym narzędziem nowoczesnej technologii znajomość podstawowych pojęć genetycznych nie tylko pozwala nam rozumieć znaczenie takich technik, ale także odfiltrować z medialnego szumu to co znaczące od nonsensu. Podczas tego kursu opowiem o tym, czym jest genetyka - nie tylko ta nowoczesna, ale także ta bardziej klasyczna, od której zaczęło się odkrywanie mechanizmów dziedziczenia. Pokażę jak informacja genetyczna przepływa między organizmami żywymi oraz pomiędzy ich pokoleniami, wyjaśnię też jakie jest miejsce genetyki w ewolucji organizmów żywych. Same procesy genetyczne są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest ich obecne wykorzystanie w nauce i technologii. Na końcu opowiem więc jakie są najważniejsze narzędzia współczesnych genetyków i do czego można ich użyć.


Zawartość kursu

- Po co nam genetyka?
- Historia odkrywania genetyki
- Genetyka klasyczna i odkrycie DNA
- Genetyka populacyjna - (bardzo) krótkie wprowadzenie
- Budowa i replikacja DNA
- Naprawa i rekombinacja DNA
- Transkrypcja i translacja DNA
- Genetyka ilościowa i znaczenie genetyki w ewolucji; dobór sztuczny
- Epigenetyka
- Narzędzia genetyki molekularnej

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Po co nam genetyka?
 2. Historia odkrywania genetyki
 3. Odkrycie funkcji DNA - Chromosomy i lokalizacja genów - Wprowadzenie do genetyki populacji
 4. Odkrycie struktury DNA - Komplementarność zasad azotowych - Typy DNA i nanotechnologia DNA - RNA
 5. Informacja genetyczna - genomy - mutacje - definicja genu - organizacja DNA bakterii i eukariotów - chromosomy - telomery
 6. Kod genetyczny - Zmienność DNA - Replikacja DNA - Replikacja bakteryjna i eukariotyczna - Nieciągła replikacja jednej nici
 7. Rekombinacja DNA - Rekombinacja bakteryjna - Rekombinacja somatyczna - Przeciwciała i hipermutacyjność
 8. Mechanizmy naprawcze DNA - Transkrypcja - Translacja
 9. Relacje między allelami - Cechy ilościowe
 10. Relacje genotypu ze środowiskiem - Lokalizacja genów cech ilościowych
 11. Hybrydyzacja i klonowanie DNA - Interferencja RNA - Sekwencjonowanie DNA - Podsumowanie kursu
 12. Egzamin

Wymagane umiejętności

Podstawowa znajomość biologii i elementarnych procesów biologicznych. Kurs kończy się testem jednokrotnego wyboru.

Wykładowcy

dr Szymon Drobniak

Doktor nauk biologicznych specjalizujący się w ekologii i biologii. Adiunkt w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej