Wprowadzenie do filozofii nauki

Kurs otwarty

Jak odróżnić naukę od tego, co nią nie jest? Czy wszystkie zjawiska opisane mogą być analogicznie do oddziaływań części mechanicznego zegara? Czym jest naukowe wyjaśnianie? To tylko wybrane zagadnienia poruszane w trakcie kursu.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • FN1
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 5 grudnia 2023

O kursie

Czy nauka stopniowo eliminuje kolejne problemy filozoficzne czy raczej sama stanowi problem filozoficzny? Czy nauka rozwija się kierowana wewnątrzną logiką czy o jej rozwoju decydują raczej grupy uczonych? Jak odróznic naukę od tego, co nią nie jest? Czy wszystkie zjawiska opisane mogą byc analogicznie do oddziaływań części mechanicznego zegara? Czym jest naukowe wyjaśnianie? To tylko wybrane zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Cykl dziesięciu wykładów składa się z dwóch bloków: pierwszy z nich dotyczy ogólnej filozofii nauki, a więc problemów filozoficznych nauki, rozumianej jako całość. Drugi blok dotyczy natomiast filozoficznych zagadnień poszczególnych dyscyplin, takich jak biologia ewolucyjna, psychologia, neuronauka i matematyka.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Program

 1. Trzy tradycje antycznej nauki: Platon – Arystoteles – Archimedes
 2. Od arystotelizmu do nowożytnego mechanicyzmu
 3. Koło Wiedeńskie versus Karl Popper
 4. Thomas Kuhn – Imre Lakatos – Paul Feyerabend
 5. Współczesna filozofia nauki
 6. Filozofia biologii: filozoficzne zagadnienia teorii ewolucji
 7. Filozofia nauk o mózgu i poznaniu: nowy mechanicyzm
 8. Filozofia psychologii #1
 9. Filozofia psychologii #2
 10. Filozofia matematyki
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak wymagań wstępnych, kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru.

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

dr Łukasz Kurek

Doktor nauk prawnych oraz doktor filozofii specjalizujący się w teorii i filozofii prawa, filozofii moralności, neurofilozofii oraz naukach kognitywnych. Adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 

Czytaj więcej