Wprowadzenie do algebry

Kurs otwarty

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana algebry liniowej.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Algebra 1
 • 21  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 18 grudnia 2022

O kursie

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w arkana algebry liniowej. Tradycyjne "tablicowe" wykłady zostały wzbogacone o komputerowe animacje, zestawy ćwiczeń oraz materiały dodatkowe. Ponadto, opisywane abstrakcyjne struktury matematyczne są często ilustrowane konkretnymi przykładami z fizyki.

W ramach wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Liczby zespolone.
 2. Podstawowe struktury algebraiczne: grupa, pierścień, ciało.
 3. Odwzorowania pomiędzy strukturami: relacja równoważności, klasy abstrakcji, podprzestrzenie, przestrzenie ilorazowe, bijekcja, homomorfizm, izomorfizm.
 4. Przestrzenie liniowe: przestrzeń wektorowa, baza, norma, algebra, moduł.
 5. Macierze: mnożenie macierzowe, ślad, wyznacznik.
 6. Operatory liniowe: algebra operatorów, jądro, obraz, sumy proste, operatory rzutowe, zagadnienie własne operatora, komutator.
 7. Iloczyny skalarne: metryka, ortogonalność wektorów, izometria, operator sprzężony, diagonalizacja operatora.
 8. Algebra tensorowa: przestrzeń dualna, iloczyn tensorowy, notacja wskaźnikowa, kontrakcja.

Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą repetitio mater studiorum est, dlatego też pojęcia wprowadzone na początku wykładu będą stopniowo wykorzystywane i rozwijane w dalszych jego częściach.

Kurs został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji ORLEN - DAR SERCA.

Program

 1. Jak korzystać z kursu Algebra I?
 2. Liczby zespolone - motywacja
 3. Arytmetyka liczb zespolonych
 4. Geometria liczb zespolonych
 5. Liczby zespolone - zastosowanie
 6. Działanie i jego własności
 7. Grupa
 8. Pierścień i ciało
 9. Grupy w fizyce
 10. Odwzorowania
 11. Odwzorowania między strukturami
 12. Podstruktury
 13. Relacja i jej własności
 14. Struktury ilorazowe
 15. Przestrzenie wektorowe
 16. Algebry
 17. Algebra macierzy
 18. Wyznacznik macierzy
 19. Macierz odwrotna
 20. Zastosowania algebry macierzowej
 21. Grupy macierzy
 22. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak.Kurs ma charakter wprowadzający, wystarczy podstawowa znajomość matematyki na poziomie szkoły wyższej. Zdecydowanie przyda się umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Elementarna znajomość np. logiki czy teorii mnogości może być pomocna, ale nie jest konieczna.

Kategorie

Wykładowcy

dr Michał Eckstein

Doktor nauk matematycznych specjalizujący się w geometrii nieprzemiennej. Adiunkt w Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Czytaj więcej