Wiązania Chemiczne w Ciele Stałym

Kurs otwarty

Zagadnienie wiązań chemicznych ciała stałego jest szczególne istotne z punktu widzenia analizy makroskopowych fizyko-chemicznych własności materiałów, które przekładają się także na własności użytkowe.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WChCS
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 23 września 2022

O kursie

Zagadnienie wiązań chemicznych ciała stałego jest szczególne istotne z punktu widzenia analizy makroskopowych fizyko-chemicznych własności materiałów, które przekładają się także na własności użytkowe. Wykład rozpocznie się wprowadzeniem historycznym przedstawiającym pierwotne idee i rozumienie wiązania chemicznego. Następnie porusza kwestie metod kwantowych stosowanych do analizy wiązań chemicznych, by w dalszej części przejść do szczegółowej analizy rodzajów wiązań i wpływu rodzaju wiązań na własności makroskopowe, czyli to, co interesuje najbardziej fizyko-chemików ciała stałego i inżynierów materiałowych.

Program

 1. Wiązania chemiczne w ciałach stałych - wprowadzenie2
 2. Kwantowa teoria wiązania chemicznego I: Formalne podstawy mechaniki kwantowej
 3. Kwantowa teoria wiązania chemicznego II: Równanie Schrödingera - układy z rozwiązaniem analitycznym
 4. Kwantowa teoria wiązania chemicznego III: Równanie Schrödingera - układy z rozwiązaniem przybliżonym
 5. Kwantowa teoria wiązania chemicznego IV: Wykorzystanie gęstości elektronowej do opisu stanu układu
 6. Kwantowa teoria wiązania chemicznego V: Wiązania w cząsteczkach, przybliżenia VB i MO
 7. Klasyczny model wiązań chemicznych w ciałach stałych
 8. Kwantowy model wiązań chemicznych w ciałach stałych - Układy periodyczne - cz. I
 9. Kwantowy model wiązań chemicznych w ciałach stałych - Układy periodyczne - cz. II
 10. Podsumowanie kursu
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

analiza matematyczna w stopniu podstawowym

Kategorie

Wykładowcy

prof. dr hab. Andrzej Koleżyński

Doktor habilitowany nauk chemicznych oraz doktor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w chemii teoretycznej oraz w filozofii przyrody. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czytaj więcej