Wartości w świecie cyfrowym: prywatność, adekwatność, szacunek

Kurs otwarty

Jakie wartości są istotne w świecie cyfrowym? Jak może wyglądać aksjologia transformacji cyfrowej?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • WaWŚwCyPrAdSz
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 18 października 2024

O kursie

Niezależnie od tego, jaką metafizyczną wizję wartości akceptujemy, trzeba przyznać, że stanowią one istotny wymiar społecznego świata. Nie inaczej jest w świecie cyfrowym, który wraz z dynamicznym postępem technologicznym stał się równie naturalną częścią naszego życia co kontakty i relacje nawiązywane osobiście, w świecie fizycznym. Rodzi to wiele pytań o aksjologię transformacji cyfrowej. Kurs poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu w problematykę wartości w erze rewolucji cyfrowej oraz analizie wybranych zagadnień związanych z prywatnością, adekwatnością i szacunkiem, czyli wartościami, które w świecie cyfrowym są kluczowe. Jednocześnie sposób interpretacji tych wartości jest relatywnie słabo obciążony przekonaniami filozoficznymi, czy ogólniej światopogladowymi, co umożliwia uniknięcie wielu dyskusji dotyczących ich zakresu. 
Nagranie i produkcja kursu zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.
Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Aksjologia transformacji cyfrowej
 3. Pluralizm wartości w cyfrowej globalnej wiosce
 4. Adekwatność jako wartość
 5. Zagrożenia dla adekwatności i regulacje prawne: problem fake news
 6. Prywatność: czym jest i jak ją chronić
 7. Prywatność cyfrowa: zagrożenia i szanse
 8. Szacunek w świecie cyfrowym
 9. Zagrożenia dla szacunku i regulacje prawne
 10. Między teorią a praktyką
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

Tematy