Umysł i technologia

Kurs otwarty

Jak technologia wpływa na ludzki umysł? Jak przebiegała ewolucja umysłu, który jest w stanie stworzyć technologię?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • UT
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 14 października 2024

O kursie

Kurs "Umysł i technologia" to przegląd przez koewolucję mózgu człowieka i tworzonych przez niego technologii. Rozpoczyna się od najwcześniejszych form technologii, tworzonych przez inne gatunki naczelnych i wczesną historię naszego gatunku. Następnie omawiane są technologie, które trwale odmieniły ludzki sposób myślenia, jak pismo i druk, a następnie komputer i osobiste urządzenia elektroniczne: szczegółowo omówione są krótkofalowe i długofalowe skutki korzystania ze smartfona oraz interfejsy mózg-komputer, a także neuroprotezy. W ostatnich wykładach przedstawione są krótko perspektywy na przyszłość, sięgające już science-fiction.

Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".

Program

 1. Umysł i technologia - wprowadzenie
 2. Wczesne technologie
 3. Pismo, tekst, druk
 4. Telewizja i komputer
 5. Skutki korzystania ze smartfona (I)
 6. Skutki korzystania ze smartfona (II)
 7. Interfejs mózg-komputer
 8. Interfejs mózg-komputer (II)
 9. Interfejs mózg-komputer (III)
 10. Przyszłość
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr Łukasz Lamża

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii przyrody, kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej

Tematy