Trzy obrazy świata

Kurs otwarty

Celem kursu jest opisanie, czym jest obraz świata, jak w filozofii rozumie się pytanie o istnienie oraz jaka jest rola języka w konstrukcji światoobrazu.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • 3OŚ
 • 6  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 28 sierpnia 2024

O kursie

Obraz świata to, mówiąc prosto, zbiór odpowiedzi na pytania: Co istnieje? Co nie istnieje? Kim i czym jest człowiek? Kim i czym nie jest? Celem kursu jest opisanie, czym jest obraz świata, jak w filozofii rozumie się pytanie o istnienie oraz jaka jest rola języka w konstrukcji światoobrazu; a następnie rekonstrukcja trzech obrazów świata.

Pierwszy - jako nam najbliższy - omówiony zostaje współczesny obraz świata implikowany przez nauki przyrodnicze. Nawet on jednak okazuje się kryć w sobie wielkie tajemnice i nie ma właściwie zgody np. na to, co tak naprawdę istnieje w fizyce, albo jakie są konsekwencje światopoglądowe teorii ewolucji. Jako drugi zostanie zrekonstruowany późnośredniowieczny i wczesnorenesansowy obraz świata ówczesnej europejskiej inteligencji: warstwowy świat, sfera niebieska, Bóg i aniołowie, podziemny świat ożywionych minerałów, alchemia i, być może, magia?

Na koniec podejmiemy próbę odtworzenia obrazu świata zupełnie odmiennego: nie "świata obiektywnego" - zbioru rzeczy we wspólnej przestrzeni, lecz "świata subiektywnego" - pojedynczego strumienia świadomości, w którym przejawiają się wrażenia zmysłowe, myśli, przeczucia, emocje. Po wprowadzeniu w temat z perspektywy europejskiej - rozpoczynając od Kartezjusza, ale głównie przez pryzmat XX-wiecznego kierunku filozoficznego zwanego fenomenologią - udamy się na Wschód, aby zbadać sposób, w jaki rekonstruowana jest rzeczywistość w wybranych prądach filozoficznych skoncentrowanych na podmiocie, zwłaszcza taoizmie oraz buddyzmie zen.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Program

 1. Wprowadzenie do kursu
 2. Część I: obrazy świata - wstęp
 3. Część II. Współczesny naukowy obraz świata
 4. Część III. Średniowieczny obraz świata
 5. Część IV. Subiektywistyczny obraz świata
 6. Zakończenie
 7. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

dr Łukasz Lamża

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii przyrody, kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej