Teoria ewolucji i religia

Czy konflikt między ewolucjonizmem a religią jest nieunikniony? Czy możliwe są próby syntezy, nienaruszające autonomii zarówno nauki, jak i religii? Jakie filozoficzne problemy kryją się w samym ewolucjonizmie?

O kursie

Słynny amerykański filozof Daniel Dennett uważa teorię ewolucji za najważniejszą ideę naukową wszechczasów. Uważa przy tym, że znajduje się ona w konflikcie z religią. Z drugiej strony zwolennicy doktryny Inteligentnego Projektu, twierdzą, że podstawowe założenia darwinizmu powinny zostać odrzucone lub przynajmniej zmodyfikowane ze względu na niezgodność z literalnie odczytywanym Pismem Świętym. Czy konflikt między ewolucjonizmem a religią jest nieunikniony? Czy możliwe są próby syntezy, nienaruszające autonomii zarówno nauki, jak i religii? Jakie filozoficzne problemy kryją się w samym ewolucjonizmie? Co teoria ewolucji mówi o samej religii, która pojawiała się stopniowo podobnie jak inne wytwory kultury?

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Kategorie

 • Religioznawstwo
 • Filozofia
 • Metodologia Nauk

Wykłady

 • Myślenie ewolucyjne przed Darwinem
 • Ewolucjonizm od Darwina do współczesności
 • Ewolucja religii: adaptacja czy produkt uboczny?
 • Kulturowa ewolucja religii
 • Ewolucja moralności
 • Zwierzęta a religia
 • Oblicza kreacjonizmu
 • Nowy ateizm

Wymagane umiejętności

Brak.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: TEiR
 • Objętość kursu: 8 wykładów
 • Start nowej edycji:
  15 sierpnia 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Prowadzący

red. Łukasz Kwiatek


Łukasz Kwiatek jest redaktorem Działu Nauka "Tygodnika Powszechnego", członkiem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i doktorantem na Wydziale Filozoficznym UPJPII.