Sztuczna inteligencja i etyka

Czy sztuczna inteligencja może postępować etycznie lub nieetycznie? Jakie normy etyczne powinniśmy brać uwagę podczas tworzenia i rozwijania sztucznej inteligencji?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • AIE
 • 11  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 14 października 2024

O kursie

Sztuczna inteligencja to pojęcie, którego znaczenie jest trudne do precyzyjnego opisania. Nie zmienia to jednak tego, że z roku na rok w naszym społecznym świecie napotykamy na coraz większą liczbę urządzeń wyposażonych w zdolności, które można określić mianem inteligencji. W związku z tym już dzisiaj problemy etyczne, jakie wiążą się z rozwojem technologii, mają istotne znaczenie. W tym kursie, stanowiącym wprowadzenie do tematyki sztucznej inteligencji i etyki, zaprezentujemy wybrane zagadnienia, które obecnie są przedmiotem licznych dyskusji. Nie zabraknie też refleksji nad pytaniami, które będziemy najprawdopodbniej sobie stawiać już w nieodległej przyszłości.

Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczne opracowanie kursu zostało sfinansowane z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Uprzedzone algorytmy
 3. Przejrzystość i wyjaśnialność
 4. Wymiar społeczny(I): prywatność i inwigilacja w sobie sztucznej inteligencji
 5. Wymiar społeczny (II): konsumenci, pracownicy i autonomiczne maszyny
 6. Odpowiedzialność
 7. Robot jako podmiot moralny
 8. Osobliwość technologiczna a moralność
 9. Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji
 10. Jak tworzyć sztuczną inteligencję?
 11. Badania UNA Europa: Jak tworzyć moralne maszyny?
 12. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

dr Jędrzej Grodniewicz

Doktor filozofii, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się tematami z zakresu filozofii umysłu, języka, psychologii i psychiatrii.

Czytaj więcej

Tematy