Stwardnienie rozsiane: aspekty psychologiczne

Celem kursu jest omówienie teoretycznych i praktycznych problemów sytuacji psychicznej osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

O kursie

Celem kursu będzie omówienie teoretycznych i praktycznych problemów sytuacji psychicznej osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

W wykładzie pierwszym opowiemy o uwarunkowaniach terapii psychologicznej osób z przewlekłymi chorobami neurologicznymi. Wykład drugi poświęcony będzie z kolei zaburzeniom psychicznym występującym u pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne: definicjom normy i patologii, objawom zaburzeń psychicznych, przyczynom ich występowania, itd. Wykład trzeci traktować będzie o depresji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: jej przyczynach, częstości występowania, objawach, zagrożeniach, i skutkach. W wykładzie czwartym opowiemy z kolei o leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów neurologicznych - podstawowych grupach leków psychiatrycznych i zasadach leczenia. Wykład piąty poświęcony będzie mechanizmom radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym. Wykład szósty dotyczył będzie różnych aspektów stresu. W wykładzie siódmym opowiemy o obrazie siebie w stwardnieniu rozsianym. Wykład ósmy dotyczyć będzie pytania, czy hipnoza może być przydatna w leczeniu zaburzeń neurologicznych. Wykład dziewiąty poświęcony będzie roli wsparcia społecznego w leczeniu osób chorujących przewlekle. Wreszcie ostatni, dziesiąty wykład poświęcimy komunikacji pacjenta z personelem medycznym, która sama w sobie stanowi jeden z niespecyficznych czynników leczących. 

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu pierwszego wykładu. Osoby zainteresowane treścią całego kursu zachęcamy do rejestracji na platformie Copernicus College!Kurs powstał w ramach projektu "Nauka ratuje życie" finansowanego przez 


Kategorie

 • Neurobiologia
 • Psychologia
 • Psychiatria

Wykłady

 • Rozmowa nie boli
 • Zaburzenie psychiczne w chorobach neurologicznych
 • Depresja u pacjentów z SM
 • Leczenie zaburzeń psychicznych
 • Mechanizmy radzenia sobie z SM
 • Stres: przyjaciel czy wróg?
 • Obraz siebie w SM
 • Czy technika hipnozy może być użyteczna?
 • Rola wsparcia społecznego w leczeniu
 • Komunikacja pacjenta z personelem

Wymagane umiejętności

Brak.

Obejrzyj zapowiedź

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek


Lekarz psychiatra, w 1998 roku obroniła doktorat, w 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Pracuje w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zakładem Zaburzeń Afektywnych. Redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska. Autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych, zredagowała szereg książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Związana z Centrum Kopernika Badań interdyscyplinarnych od jego powstania w 2008 roku. W Centrum Kopernika należy do zespołu badawczego Neuroscience. Prowadzi praktykę medyczną, a także popularyzuje wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych.