Stwardnienie rozsiane: aspekty psychologiczne

Kurs otwarty

Celem kursu jest omówienie teoretycznych i praktycznych problemów sytuacji psychicznej osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

Zapisz się
 • StRoAsPs
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 3 czerwca 2023

O kursie

Celem kursu będzie omówienie teoretycznych i praktycznych problemów sytuacji psychicznej osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

W wykładzie pierwszym opowiemy o uwarunkowaniach terapii psychologicznej osób z przewlekłymi chorobami neurologicznymi. Wykład drugi poświęcony będzie z kolei zaburzeniom psychicznym występującym u pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne: definicjom normy i patologii, objawom zaburzeń psychicznych, przyczynom ich występowania, itd. Wykład trzeci traktować będzie o depresji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: jej przyczynach, częstości występowania, objawach, zagrożeniach, i skutkach. W wykładzie czwartym opowiemy z kolei o leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów neurologicznych - podstawowych grupach leków psychiatrycznych i zasadach leczenia. Wykład piąty poświęcony będzie mechanizmom radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym. Wykład szósty dotyczył będzie różnych aspektów stresu. W wykładzie siódmym opowiemy o obrazie siebie w stwardnieniu rozsianym. Wykład ósmy dotyczyć będzie pytania, czy hipnoza może być przydatna w leczeniu zaburzeń neurologicznych. Wykład dziewiąty poświęcony będzie roli wsparcia społecznego w leczeniu osób chorujących przewlekle. Wreszcie ostatni, dziesiąty wykład poświęcimy komunikacji pacjenta z personelem medycznym, która sama w sobie stanowi jeden z niespecyficznych czynników leczących. 

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu pierwszego wykładu. Osoby zainteresowane treścią całego kursu zachęcamy do rejestracji na platformie Copernicus College!Kurs powstał w ramach projektu "Nauka ratuje życie" finansowanego przez Uprzejmie informujemy, że ze względu na tematykę kliniczną tego kursu, w jego przypadku nie ma możliwości zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu.

Program

 1. Rozmowa nie boli
 2. Zaburzenie psychiczne w chorobach neurologicznych
 3. Depresja u pacjentów z SM
 4. Leczenie zaburzeń psychicznych
 5. Mechanizmy radzenia sobie z SM
 6. Stres: przyjaciel czy wróg?
 7. Obraz siebie w SM
 8. Czy technika hipnozy może być użyteczna?
 9. Rola wsparcia społecznego w leczeniu
 10. Komunikacja pacjenta z personelem
 11. Brak egzaminu

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Profesor nauk medycznych specjalizująca się w psychiatrii. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Tematy