Rosyjska filozofia religii - wprowadzenie

Kurs ma na celu wprowadzenie do filozofii rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji między rozumem i wiarą.

O kursie

Każda kultura posiada właściwą sobie filozofię – wypracowuje określony sposób refleksji nad rzeczywistością, stawia charakterystyczne pytania dotyczące rzeczywistości, posługuje się specyficznym słownictwem, używając określonych kategorii filozoficznych dla opisu rozmaitych aspektów świata itp.

Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie konkretnego sposobu filozofowania, jakim jest filozofia rosyjska. Określenie „rosyjska” nie oznacza wyłącznie przynależności terytorialnej – dany typ filozofii był (i jest) uprawiany nie tylko w Rosji (począwszy od Rusi Kijowskiej aż po ZSRR i państwa powstałe po jego upadku), ale także na emigracji (we Francji, Niemczech, Czechach, Anglii, USA i in.) przez myślicieli wywodzących się i utożsamiających się z cywilizacją rosyjską. Pojęcie filozofii rosyjskiej nie oznacza nic innego, jak „próby rozwiązywania klasycznych zagadnień filozoficznych na tle kultury rosyjskiej i w języku rosyjskim". W tym sensie istnieje specyficznie rosyjskie podejście do światowych zagadnień filozoficznych, rosyjski sposób ich przeżycia i przemyślenia.

Wykłady, składające się na niniejszy kurs ogniskują się wokół relacji rozumu i wiary, które podejmowane były przez myślicieli rosyjskich, takich jak: 
Włodzimierz Sołowjow, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Siemion Frank, Mikołaj Bierdiajew czy Lew Szestow.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Kategorie

 • Filozofia
 • Filozofia Religii

Wykłady

 • Wprowadzenie
 • Srebrny wiek filozofii rosyjskiej
 • Apofatyzm i filozofia
 • Simon Frank
 • Debaty wokół imiesławia
 • Synteza neopatrystyczna

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: RFR
 • Objętość kursu: 6 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  31 października 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

prof. dr hab. Teresa Obolevitch


Polska filozofka białoruskiego pochodzenia, tłumaczka literatury filozoficznej, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.