Rosyjska filozofia religii - wprowadzenie

Kurs otwarty

Kurs ma na celu wprowadzenie do filozofii rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji między rozumem i wiarą.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • RFR
 • 6  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 24 czerwca 2022

O kursie

Każda kultura posiada właściwą sobie filozofię – wypracowuje określony sposób refleksji nad rzeczywistością, stawia charakterystyczne pytania dotyczące rzeczywistości, posługuje się specyficznym słownictwem, używając określonych kategorii filozoficznych dla opisu rozmaitych aspektów świata itp.

Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie konkretnego sposobu filozofowania, jakim jest filozofia rosyjska. Określenie „rosyjska” nie oznacza wyłącznie przynależności terytorialnej – dany typ filozofii był (i jest) uprawiany nie tylko w Rosji (począwszy od Rusi Kijowskiej aż po ZSRR i państwa powstałe po jego upadku), ale także na emigracji (we Francji, Niemczech, Czechach, Anglii, USA i in.) przez myślicieli wywodzących się i utożsamiających się z cywilizacją rosyjską. Pojęcie filozofii rosyjskiej nie oznacza nic innego, jak „próby rozwiązywania klasycznych zagadnień filozoficznych na tle kultury rosyjskiej i w języku rosyjskim". W tym sensie istnieje specyficznie rosyjskie podejście do światowych zagadnień filozoficznych, rosyjski sposób ich przeżycia i przemyślenia.

Wykłady, składające się na niniejszy kurs ogniskują się wokół relacji rozumu i wiary, które podejmowane były przez myślicieli rosyjskich, takich jak: 
Włodzimierz Sołowjow, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Siemion Frank, Mikołaj Bierdiajew czy Lew Szestow.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Srebrny wiek filozofii rosyjskiej
 3. Apofatyzm i filozofia
 4. Simon Frank
 5. Debaty wokół imiesławia
 6. Synteza neopatrystyczna
 7. Egzamin

Wykładowcy

prof. dr hab. Teresa Obolevitch

Doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizująca się w filozofii rosyjskiej oraz metafizyce. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego jako Kierownik Katedry Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Czytaj więcej