Psychologiczne aspekty pandemii COVID-19

Kurs otwarty

Jak pandemia COVID-19 wpływa na społeczeństwo? W jaki sposób możemy radzić sobie ze zmianami, które wywołała?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • PsAsPaCo
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 27 czerwca 2023

O kursie

Sytuacja pandemii jest bezprecedensowym wydarzeniem w skali globalnej, wpływającym w pewnym stopniu na praktycznie wszystkie sfery funkcjonowania ludzi niezależnie od ich pochodzenia, narodowości, sytuacji finansowej czy pozycji społecznej. W tym kontekście jest to z jednej strony doświadczenie uniwersalne, łączące ludzi w sposób zupełnie niecodzienny, z drugiej strony zaś mamy do czynienia ze zbiorową i indywidualną bardzo specyficzną traumą, której rozmiary i zakres trudno do końca w tym momencie przewidzieć.
 
Doświadczenie traumy, związane z działaniem stresora przekraczającego zasoby psychiczne człowieka i możliwości poradzenia sobie, może być zarówno regresujące, patologizujące, uszkadzające prawidłowe funkcjonowanie, jak i – przy właściwym przepracowaniu i mentalizacji doświadczanego stanu – może stać się przestrzenią do rozwoju, kreatywności, poszerzenia poczucia własnej samoświadomości, zaradności, mądrości życiowej. W związku z zaistniałą sytuacją niezwykle istotne jest udzielenie możliwie szybkiego, szerokiego wsparcia psychologicznego, pomocy w zrozumieniu bieżącej sytuacji i jej konsekwencji, aby ludzie zmagający się z pandemią mogli przejść przez nią w mechanizmach konstruktywnych, a nie destrukcyjnych. Ważna jest pomoc w rozwiązaniu emocjonalnych dylematów i konfliktów wewnętrznych dotyczących granic izolacji, poświęcenia się dla dobra społeczeństwa, ograniczenia możliwości w zakresie samostanowienia o sobie, zwłaszcza w sytuacji przymusowej kwarantanny, izolacji, utraty możliwości realizacji swoich zawodowych aspiracji, zamknięcia w przestrzeni domowej z osobami, od których na co dzień się „ucieka”, ograniczonym dostępem do regularnej służby zdrowia i innych instytucji społecznych.


Kurs powstał jako jeden z rezultatów projektu "Society Now!" w ramach Inicjatywy Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego przygotowanie było koordynowane przez Popularization Gate UJ.

Kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. 


Program

 1. Poczucie bezpieczeństwa w dobie pandemii
 2. Reakcje psychiczne osób zdrowych na stres związany z epidemią
 3. Reakcje psychologiczne związane ze zmianą funkcjonowania różnego rodzaju instytucji społecznych
 4. Stres w związku z utrudnionym dostępem do służby zdrowia
 5. Covid a edukacja
 6. Psychologiczne konsekwencje przymusowej kwarantanny
 7. Miłość i seks w czasach pandemii
 8. Psychologicze aspekty leczenia chorych na COVID-19
 9. Utrata pracy, zmiana warunków pracy, lęk przed bankructwem
 10. Problemy osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami psychicznymi w kontekście epidemii
 11. Brak egzaminu

Wymagane umiejętności

Brak wymaganych specyficznych umiejętności.

Wykładowcy

dr Katarzyna Cyranka

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychiatrii UJ CM.

Czytaj więcej