Psychologia dizajnu

Kurs otwarty

Jak nauki kognitywne wpływają na projektowanie artefaktów? Co wiedza o umyśle wnosi do teorii i praktyki dizajnu?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • PD
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 13 października 2024

O kursie

Projektowanie jest sztuką, która opiera się na wiedzy i inwencji projektanta, a z drugiej uwzględniać musi zdolności percepcyjne i koncepcyjne odbiorcy. Wszystkie one należą do zdolności poznawczych, a więc przedmiotu badań psychologii i kognitywistyki. Niniejszy kurs przybliża zagadnienia percepcji, pamięci, myślenia projektowego i wielu innych tematów powiązanych bezpośrednio z projektowaniem. Skierowany jest on zarówno do dizajnerów, jak i odbiorców, którzy pragną zrozumieć jak rozpoznać dobry projekt, szczególnie w świecie cyfrowym.

Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".

Program

 1. Wprowadzenie do dizajnu
 2. Myślenie i działanie
 3. Wiedza w umyśle: Pamięć
 4. Wiedza wokół nas
 5. Ograniczenia i informacje zwrotne
 6. Errare humanum est: Teoria błędu
 7. Kreatywność
 8. Myślenie projektowe
 9. Myślenie rozszerzone i rozproszone
 10. Psychologia dla dizajnu: Podsumowanie
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

Tematy