Wstęp do prymatologii kognitywnej

Dlaczego zachowania małp są tak fascynujące? Co wiemy o naczelnych różnych od człowieka? Na ile przedstawiciele różnych gatunków małp są do siebie podobni a na ile różnią się?

O kursie

Celem niniejszego kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu prymatologii, czyli nauki badającej naczelne (różne od człowieka), ich ewolucję, taksonomię, anatomię, warunki życia, zachowania i zwyczaje, a także cechy umysłu i zdolności poznawcze. Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych biologią, ewolucją, psychologią, etologią, kognitywistyką i antropologią.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

 • Kognitywistyka
 • Psychologia
 • Prymatologia
 • Ewolucja

Zajęcia

 • Systematyka naczelnych
 • Życie społeczne naczelnych
 • Zachowania prospołeczne naczelnych
 • Używanie narzędzi przez naczelne
 • Komunikacja naczelnych
 • Zdolności numeryczne naczelnych
 • Świadomość naczelnych
 • Teoria umysłu naczelnych
 • Mentalne podróże naczelnych w czasie
 • Człowiek a inne naczelne
 • Ochrona naczelnych

Wymagane umiejętności

Kurs nie wymaga uprzedniej wiedzy.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: Pr
 • Objętość kursu: 11 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  2019-04-30 00:00:00.0
 • Zapisz się

Prowadzący

dr hab. Maciej Trojan, prof. UMK


Psycholog i etolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kieruje Zakładem Etologii i Psychologii Porównawczej w Katedrze Psychologii oraz specjalizacją Stosowana Psychologia Zwierząt. Interesuje się zagadnieniami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorii umysłu, kompetencji numerycznych zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych. Prowadzi zarówno labaratoryjne, jak i terenowe badania nad zachowaniami zwierząt. Autor wielu publikacji naukowych, w tym książki "Na tropie zwierzęcego umysłu" (Warszawa 2013). Członek Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science (PWS) w Wildlife Research Center (WRC) na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii (link).

/GetMaterial.action?get=