Wstęp do prymatologii kognitywnej

Dlaczego zachowania małp są tak fascynujące? Co wiemy o naczelnych różnych od człowieka? Na ile przedstawiciele różnych gatunków małp są do siebie podobni a na ile różnią się?

O kursie

Celem niniejszego kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu prymatologii, czyli nauki badającej naczelne (różne od człowieka), ich ewolucję, taksonomię, anatomię, warunki życia, zachowania i zwyczaje, a także cechy umysłu i zdolności poznawcze. Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych biologią, ewolucją, psychologią, etologią, kognitywistyką i antropologią.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

  • Kognitywistyka
  • Psychologia
  • Prymatologia
  • Ewolucja

Zajęcia


Wymagane umiejętności

Kurs nie wymaga uprzedniej wiedzy.

Obejrzyj zapowiedź

Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Kod kursu: Pr

Start: 2017-05-29 00:00:00.0

Czas trwania: 0tygodni

Zapisz się

Prowadzący

prof. UMK Maciej Trojan


Psycholog i etolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kieruje Zakładem Etologii i Psychologii Porównawczej w Katedrze Psychologii oraz specjalizacją Stosowana Psychologia Zwierząt. Interesuje się zagadnieniami ewolucji świadomości, myślenia, rozwiązywania problemów, teorii umysłu, kompetencji numerycznych zwierząt oraz ewolucją zachowań prospołecznych. Prowadzi zarówno labaratoryjne, jak i terenowe badania nad zachowaniami zwierząt. Autor wielu publikacji naukowych, w tym książki "Na tropie zwierzęcego umysłu" (Warszawa 2013). Członek Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science (PWS) w Wildlife Research Center (WRC) na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii (link).

/GetMaterial.action?get=