Polski w pigułce - Курс польської мови

Kurs otwarty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie z podstaw języka polskiego dla osób z Ukrainy.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • PoWPi
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 5 czerwca 2023

O kursie

Курс польської мови


ІНСТРУКЦІЯ - Як зареєструватися в Copernicus College? 


1.   Натисніть на „Rejestracja” (Rеєстрація): https://www.copernicuscollege.pl/rejestracja

 
2.  3аповнити форму
 
Rejestracja = Rеєстрація

Imię = ім'я

Nazwisko = прізвище

E-mail = електронна пошта

Nazwa użytkownika = Ім'я користувача

Hasło = Пароль

Powtórz hasło = Повторіть пароль

Język = язик


3.   Заяви

Akceptuję regulamin Copernicus College = Я приймаю статут Copernicus College

Akceptuję kodeks honorowy Copernicus College = Я приймаю кодекс честі Copernicus College

Chcę otrzymywać newsletter Copernicus College = Я хочу отримувати інформаційний бюлетень Copernicus College

Zarejestruj się = зареєструвати


4.   Hатисніть на посилання, яке ви отримаєте електронною поштою.


5.   увійти (Logowanie):

Email/nazwa użytkownika = е-мейл/ім'я користувача

Hasło = пароль

Zaloguj = Увійти

 
6.   почати курс

Wejdź = ввійти


Удачі!


Kurs stanowi przystępne wprowadzenie do podstaw języka polskiego dla osób z Ukrainy. Dzięki uczestnictwu w wykładach online będziecie Państwo mogli uzyskać praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw komunikacji w języku polskim, co z pewnością ułatwi odnalezienie się w nowym miejscu.
Kurs został przygotowany przez specjalistki z zakresu nauczania języków obcych oraz - w szczególności - języka polskiego jako języka obcego. Autorkami kursu są:

dr Adriana Prizel-Kania: absolwentka studiów polonistycznych i logopedycznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik studiów licencjackich na kierunku Studia Polskie – język, kultura, społeczeństwo. W latach 2013-2019 zastępca Dyrektora Centrum języka i Kultury Polskiej w Świecie ds. kształcenia cudzoziemców. Od 2012 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych współfinansowanych przez European Commision, MNiSzW oraz MSZ. W roku 2015 została laureatką konkursu MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się metodyka nauczania języków obcych z wykorzystaniem wiedzy na temat mózgu, terapia zaburzeń mowy.

dr Dominika Bucko: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy zatytułowanej Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. W. Miodunki (2014). Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. W latach 2016 - 2019 była koordynatorem Sieci wspomagania i samokształcenia Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy. Jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień: nauczania wspomaganego komputerowo, strategii wybieranych przez uczących się oraz podejścia zorientowanego na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Anna Strilko: specjalistka w zakresie nauczania języka polskiego oraz języka ukraińskiego.

Kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Program

 1. Poznajemy alfabet
 2. Mówimy o sobie
 3. Rano jem śniadanie, a wieczorem kolację
 4. Co robisz rano, a co wieczorem
 5. Robimy zakupy
 6. Załatwiamy różne sprawy
 7. To jest moje mieszkanie
 8. Idziemy do lekarza
 9. Kiedy to było?
 10. Pracujemy w Polsce
 11. Brak egzaminu