Podstawy statystyki w naukach społecznych

Kurs zamknięty

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy statystyki.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • WpDoSt
 • 10  wykładów
 • Kurs zamknięty
 • 14 grudnia 2023

O kursie

W trakcie wykładów w przystępny sposób zostaną poruszone (między innymi) następujące zagadnienia: rachunek prawdopodobieństwa, analizy korelacyjne, regresja liniowa, hipoteza zerowa i porównania pomiędzy dwiema grupami, analiza wariancji czy testy nieparametryczne. Omówione zostaną również wybrane metody zaawansowanej analizy danych statystycznych.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych wiedzą na temat statystyki, w szczególności dla przedstawicieli psychologii i innych nauk społecznych.


Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Podstawowe zagadnienia statystyczne
 2. Rachunek prawdopodobieństwa w badaniach statystycznych
 3. Analizy korelacyjne
 4. Regresja liniowa
 5. Testowanie hipotez statystycznych
 6. Analiza wariancji
 7. Dwa słowa o warunkach stosowania testów statystycznych
 8. Testy nieparametryczne
 9. Nieparametryczne "zamienniki" testów t i F
 10. Wybrane metody zaawansowanej analizy danych statystycznych
 11. Egzamin

Kategorie

Wykładowcy

dr Łukasz Jach

Doktor nauk społecznych specjalizujący się w psychologii jakości życia. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej

dr Marcin Moroń

Doktor nauk społecznych specjalizujący się w psychologii społecznej. Asystent w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej

Tematy