Podstawy statystyki w naukach społecznych

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy statystyki.

O kursie

W trakcie wykładów w przystępny sposób zostaną poruszone (między innymi) następujące zagadnienia: rachunek prawdopodobieństwa, analizy korelacyjne, regresja liniowa, hipoteza zerowa i porównania pomiędzy dwiema grupami, analiza wariancji czy testy nieparametryczne. Omówione zostaną również wybrane metody zaawansowanej analizy danych statystycznych.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych wiedzą na temat statystyki, w szczególności dla przedstawicieli psychologii i innych nauk społecznych.


Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Psychologia

Zajęcia

 • Podstawowe zagadnienia statystyczne
 • Rachunek prawdopodobieństwa w badaniach statystycznych
 • Analizy korelacyjne
 • Regresja liniowa
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Analiza wariancji
 • Dwa słowa o warunkach stosowania testów statystycznych
 • Testy nieparametryczne
 • Nieparametryczne "zamienniki" testów t i F
 • Wybrane metody zaawansowanej analizy danych statystycznych

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: WpDoSt
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  2020-02-01 00:00:00.0
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Łukasz Jach


Psycholog i socjolog, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor bądź współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii jakości życia, psychologi ewolucyjnej i psychologii ekonomicznej. Aktualnie pochłonięty rozwijaniem koncepcji światopoglądu naukowego oraz jego psychologicznych uwarunkowań i korelatów.

Prowadzący

dr Marcin Moroń


Psycholog społeczny, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy badawczej interesuje się zagadnieniami takimi jak zdolności emocjonalne, zachowania społeczne (agresywne i prospołeczne) i relacje między partnerami w związkach romantycznych. Zajmuje się ponadto diagnostyką psychologiczną oraz przygotowaniem narzędzi pomiarowych, stosowanych w badaniach psychologicznych.

/GetMaterial.action?get=