Neuroestetyka muzyki

Czym jest muzyka? W jaki sposób doświadczamy jej i jak ją tworzymy? Co na temat muzyki mówią nam psychologia, neurobiologia i kognitywistyka?

O kursie

Kurs stanowi wprowadzenie do neuroestetyki muzyki, czyli dziedziny badań nad muzyką, prowadzonych z perspektywy psychologii i neuronauki. W trakcie kursu omówimy, jak przebiega percepcja i przetwarzanie poznawcze muzyki, czym jest wyobraźnia muzyczna, jak muzyka wiąże się z ucieleśnieniem umysłu oraz plastycznością mózgu. Zapoznamy się także z tematyką preferencji muzycznych, przetwarzania emocjonalnego muzyki oraz teoriami dotyczącymi rozwoju muzycznego człowieka i znaczenia muzyki dla ewolucji Homo sapiens.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Psychologia

Wykłady

 • Muzyka i wielkie pytania
 • Percepcja muzyki: zagadnienia ogólne
 • Percepcja muzyki: zagadnienia szczegółowe
 • Ucieleśnione poznanie muzyczne
 • Neuroestetyczne teorie muzyki
 • Neuroplastyczność, halucynacje, wyobrażenia muzyczne
 • Preferencje muzyczne
 • Rozwój muzyczny i badania nad zdolnościami muzycznymi
 • Emocje muzyczne
 • Pytania otwarte i podsumowanie kursu

Wymagane umiejętności

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką muzyki i ludzkiego umysłu.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: NeMu
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  30 listopada 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

mgr Jakub Ryszard Matyja


Zajmuje się zagadnieniami naukowymi na styku filozofii, kognitywistyki i muzykologii, w szczególności ucieleśnionym poznaniem muzycznym oraz wyobraźnią muzyczną. Magisterium obronił na Uniwersytecie w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, obecnie przygotowuje doktorat w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autor wielu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach takich jak Psychomusicology, Philosophical Psychology, Frontiers in Psychology, Constructivist Foundations, Frontiers in Human Neuroscience. Laureat Nagrody Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe, główny wykonawca grantu NCN „Embodied Music Cognition” oraz wykonawca projektu NCN „Cognitive Science in Search of Unity”. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i kognitywistyki muzyki oraz psychologii wyobraźni na Uniwersytecie SWPS.