Neuroestetyka muzyki

Kurs otwarty

Czym jest muzyka? W jaki sposób doświadczamy jej i jak ją tworzymy? Co na temat muzyki mówią nam psychologia, neurobiologia i kognitywistyka?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • NeMu
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 10 marca 2024

O kursie

Kurs stanowi wprowadzenie do neuroestetyki muzyki, czyli dziedziny badań nad muzyką, prowadzonych z perspektywy psychologii i neuronauki. W trakcie kursu omówimy, jak przebiega percepcja i przetwarzanie poznawcze muzyki, czym jest wyobraźnia muzyczna, jak muzyka wiąże się z ucieleśnieniem umysłu oraz plastycznością mózgu. Zapoznamy się także z tematyką preferencji muzycznych, przetwarzania emocjonalnego muzyki oraz teoriami dotyczącymi rozwoju muzycznego człowieka i znaczenia muzyki dla ewolucji Homo sapiens.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Muzyka i wielkie pytania
 2. Percepcja muzyki: zagadnienia ogólne
 3. Percepcja muzyki: zagadnienia szczegółowe
 4. Ucieleśnione poznanie muzyczne
 5. Neuroestetyczne teorie muzyki
 6. Neuroplastyczność, halucynacje, wyobrażenia muzyczne
 7. Preferencje muzyczne
 8. Rozwój muzyczny i badania nad zdolnościami muzycznymi
 9. Emocje muzyczne
 10. Pytania otwarte i podsumowanie kursu
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką muzyki i ludzkiego umysłu.

Wykładowcy

mgr Jakub Ryszard Matyja

Doktorant w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami naukowymi na styku filozofii, kognitywistyki i muzykologii, w szczególności ucieleśnionym poznaniem muzycznym oraz wyobraźnią muzyczną.

Czytaj więcej