Nauki o umyśle a prawo i moralność

W jaki sposób osiągnięcia przedstawicieli nauk o umyśle wpływają na rozumienie prawa i moralności? Czy kognitywistyka może stać się źródłem rewolucji w filozofii prawa albo w praktyce prawniczej?

O kursie

W ramach kursu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób na nasze myślenie o prawie i moralności wpływa wiedza z zakresu najnowszych badań nad umysłem, prowadzonych w ramach dziedzin takich jak filozofia umysłu, neurobiologia, genetyka behawioralna, psychologia poznawcza czy teoria ewolucji. Obraz umysłu i procesów kognitywnych, jaki wyłania się z tych dyscyplin, w niektórych aspektach znacząco różni się od naszego potocznego rozumienia tego, jak poznajemy świat, kierujemy się normami czy myślimy abstrakcyjnie.


W trakcie wykładów pochylimy się nad kilkoma wybranymi zagadnieniami, które wyłaniają się na styku najnowszych ustaleń nauk o umyśle z naukami prawnymi oraz etyką. Nie zabraknie również refleksji metodologicznej - oceniając znaczenie powyższych dyscyplin dla prawa czy etyki, konieczne jest uwzględnienie granic wyjaśnienia naukowego i wskazanie, że obecnie żadna z nauk o umyśle nie oferuje wyjaśnień ostatecznych.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Filozofia
 • Neuroscience
 • Psychologia
 • Nauki prawne

Wykłady

 • Czym są nauki o umyśle? I: empiryczne podstawy neuronauki poznawczej
 • Czym są nauki o umyśle? II: teoretyczne podstawy neuronauki poznawczej
 • Psychologia potoczna a prawo I: co to jest psychologia potoczna?
 • Psychologia potoczna a prawo II: obraz człowieka w prawie karnym a neuronauka
 • Niebezpieczne związki prawa i genetyki behawioralnej
 • Prawo i teoria ewolucji
 • Neuronauka i prawo, czyli rzecz o podejmowaniu decyzji
 • Prawo i emocje
 • "Neuroprawo" cywilne: wybrane zagadnienia
 • Czytanie w myślach i teoria prawa
 • Prawo i etyka a nauki o umyśle: problematyczna naturalizacja

Wymagane umiejętności

Brak.
 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: NaOUmAMoIPr
 • Objętość kursu: 11 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  1 grudnia 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Prowadzący

dr Łukasz Kurek


Filozof i prawnik, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego zainteresowania dotyczą filozofii prawa, filozofii moralności oraz neurofilozofii i nauk kognitywnych. Współredaktor książek, takich jak  „Philosophy in Neuroscience” i „The Emergene of Normative Orders”. Przetłumaczył „Dźwignie wyobraźni” Daniela Dennetta.

Prowadzący

dr Marek Jakubiec


Filozof i prawnik, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz kognitywistyką (szczególnie programem badawczym ucieleśnionego poznania).

Prowadzący

dr Radosław Zyzik


Doktor teorii prawa (Uniwersytet Jagielloński), doktorant na kierunku „ekonomia” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), wicedyrektor Instytutu Politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W pracy badawczej zajmuje się behawioralną ekonomiczną analizą prawa, ekonomiczną analizą prawa, polityką prawa, psychologią poznawczą, ekonomią behawioralną, neuronauką poznawczą i teorią prawa.