Nauki o umyśle a prawo i moralność

W jaki sposób osiągnięcia przedstawicieli nauk o umyśle wpływają na rozumienie prawa i moralności? Czy kognitywistyka może stać się źródłem rewolucji w filozofii prawa albo w praktyce prawniczej?

O kursie

W ramach kursu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób na nasze myślenie o prawie i moralności wpływa wiedza z zakresu najnowszych badań nad umysłem, prowadzonych w ramach dziedzin takich jak filozofia umysłu, neurobiologia, genetyka behawioralna, psychologia poznawcza czy teoria ewolucji. Obraz umysłu i procesów kognitywnych, jaki wyłania się z tych dyscyplin, w niektórych aspektach znacząco różni się od naszego potocznego rozumienia tego, jak poznajemy świat, kierujemy się normami czy myślimy abstrakcyjnie.


W trakcie wykładów pochylimy się nad kilkoma wybranymi zagadnieniami, które wyłaniają się na styku najnowszych ustaleń nauk o umyśle z naukami prawnymi oraz etyką. Nie zabraknie również refleksji metodologicznej - oceniając znaczenie powyższych dyscyplin dla prawa czy etyki, konieczne jest uwzględnienie granic wyjaśnienia naukowego i wskazanie, że obecnie żadna z nauk o umyśle nie oferuje wyjaśnień ostatecznych.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kategorie

 • Filozofia
 • Neuroscience
 • Psychologia
 • Nauki prawne

Wykłady

 • Czym są nauki o umyśle? I: empiryczne podstawy neuronauki poznawczej
 • Czym są nauki o umyśle? II: teoretyczne podstawy neuronauki poznawczej
 • Psychologia potoczna a prawo I: co to jest psychologia potoczna?
 • Psychologia potoczna a prawo II: obraz człowieka w prawie karnym a neuronauka
 • Niebezpieczne związki prawa i genetyki behawioralnej
 • Prawo i teoria ewolucji
 • Neuronauka i prawo, czyli rzecz o podejmowaniu decyzji
 • Prawo i emocje
 • "Neuroprawo" cywilne: wybrane zagadnienia
 • Czytanie w myślach i teoria prawa
 • Prawo i etyka a nauki o umyśle: problematyczna naturalizacja

Wymagane umiejętności

Brak.
 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: NaOUmAMoIPr
 • Objętość kursu: 11 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  1 grudnia 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii nauki i kognitywistyce. Adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz pracownik Sekcji Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Prowadzący

dr Łukasz Kurek


Doktor nauk prawnych oraz doktor filozofii specjalizujący się w teorii i filozofii prawa, filozofii moralności, neurofilozofii oraz naukach kognitywnych. Adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 

Prowadzący

dr Marek Jakubiec


Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Prowadzący

dr Radosław Zyzik


Doktor nauk prawnych specjalizujący się w teorii prawa. Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.