Nauki o umyśle a prawo i moralność

W jaki sposób osiągnięcia przedstawicieli nauk o umyśle wpływają na rozumienie prawa i moralności? Czy kognitywistyka może stać się źródłem rewolucji w filozofii prawa albo w praktyce prawniczej?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • NaOUmAMoIPr
 • 11  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 13 marca 2024

O kursie

W ramach kursu zastanowimy się nad tym, w jaki sposób na nasze myślenie o prawie i moralności wpływa wiedza z zakresu najnowszych badań nad umysłem, prowadzonych w ramach dziedzin takich jak filozofia umysłu, neurobiologia, genetyka behawioralna, psychologia poznawcza czy teoria ewolucji. Obraz umysłu i procesów kognitywnych, jaki wyłania się z tych dyscyplin, w niektórych aspektach znacząco różni się od naszego potocznego rozumienia tego, jak poznajemy świat, kierujemy się normami czy myślimy abstrakcyjnie.


W trakcie wykładów pochylimy się nad kilkoma wybranymi zagadnieniami, które wyłaniają się na styku najnowszych ustaleń nauk o umyśle z naukami prawnymi oraz etyką. Nie zabraknie również refleksji metodologicznej - oceniając znaczenie powyższych dyscyplin dla prawa czy etyki, konieczne jest uwzględnienie granic wyjaśnienia naukowego i wskazanie, że obecnie żadna z nauk o umyśle nie oferuje wyjaśnień ostatecznych.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Czym są nauki o umyśle? I: empiryczne podstawy neuronauki poznawczej
 2. Czym są nauki o umyśle? II: teoretyczne podstawy neuronauki poznawczej
 3. Psychologia potoczna a prawo I: co to jest psychologia potoczna?
 4. Psychologia potoczna a prawo II: obraz człowieka w prawie karnym a neuronauka
 5. Niebezpieczne związki prawa i genetyki behawioralnej
 6. Prawo i teoria ewolucji
 7. Neuronauka i prawo, czyli rzecz o podejmowaniu decyzji
 8. Prawo i emocje
 9. "Neuroprawo" cywilne: wybrane zagadnienia
 10. Czytanie w myślach i teoria prawa
 11. Prawo i etyka a nauki o umyśle: problematyczna naturalizacja
 12. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

dr Łukasz Kurek

Doktor nauk prawnych oraz doktor filozofii specjalizujący się w teorii i filozofii prawa, filozofii moralności, neurofilozofii oraz naukach kognitywnych. Adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

dr Radosław Zyzik

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w teorii prawa. Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Czytaj więcej