Nauka i religia w XX wieku

Kurs otwarty

Celem kursu jest omówienie istotnych aspektów dwudziestowiecznych dyskusji dotyczących relacji między nauką a religią.

Zapisz się
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
  • NiR XX w MH
  • 3  wykłady
  • Kurs otwarty
  • 4 marca 2023

O kursie

Istnieje wiele historycznych opracowań zagadnień związanych z problematyką relacji między nauką a religią, ale ich treść zwykle kończy się na omówieniu problemów charakterystycznych dla XIX stulecia. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.

Przede wszystkim, gdy mówimy o współczesności brakuje nam właściwej perspektywy. Drugą przyczyną jest znaczny rozwój nauki, jaki nastąpił w XX wieku, w wyniku którego obecnie istnieje wiele różnych dziedzin – nie wystarczy już mówienie ogólnie o „nauce”, konieczne jest analizowanie poszczególnych dyscyplin.

Celem kursu jest uzupełnienie tego braku. Oczywiście potrzebna jest również szersza perspektywa, a więc omawiane będą zagadnienia związane nie tylko z wiekiem dwudziestym. W wykładach nie będzie też ograniczenia jedynie do historycznych sprawozdań – ich celem jest wniknięcie w treść problemów, co nierzadko umyka uwadze historyków.

W kursie zostaną również poruszone zagadnienia związane z filozofią nauki, gdyż właśnie zasady metodologii nauk pozwalają uniknąć chaosu i niepotrzebnych, pozornych nieporozumień. Bez niej nie byłoby możliwe prowadzenie tego typu wykładu.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.

Program

  1. Zagadnienia wstępne. Ustawienie metodologiczne
  2. Dziedzictwo XIX stulecia
  3. Przełom: druga rewolucja naukowa
  4. Brak egzaminu

Wymagane umiejętności

Brak.

Wykładowcy

prof. dr hab. Michał Heller

Profesor nauk teologicznych, kosmolog i filozof, specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz w badaniach nad relacjami pomiędzy nauką i religią. Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Czytaj więcej