Metodologia nauk prawnych

Czy prawo można uznać za naukę? Jakimi metodami posługują się prawnicy?

Zapisz się
 • MeNaPr
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 19 grudnia 2023

O kursie

Kurs dotyczy jednego z fundamentalnych pytań, jakie wiąże się z prawem: czy istnieje metoda prawnicza?
Rozważania nad metodologią nauk prawnych wypada rozpocząć od dostrzeżenia kontrowersji dotyczącej samej natury nauk prawnych. Dyskusja nad metodą naukową prowadzi do kwestionowania przez niektórych naukowości badań prowadzonych nad prawem. Czy zatem prawo jest nauką? Czy badania nad prawem sprowadzają się do analizy przepisów i norm? Jakie są podstawowe zasady wykładni prawa? Czy można porównywać ze sobą różne porządki prawne? We wprowadzeniu w metodologię nauk prawnych będziemy korzystać z doświadczenia rzymskich prawników oraz z szerszego, globalnego spojrzenia na różne współczesne tradycje prawne nie tylko Europy kontynentalnej i prawa anglosaskiego (common law).


Kurs zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2016-2019.

Program

 1. Czy prawo jest nauką? O źródłach powstania i poznania prawa
 2. Normy prawne – metodologiczne wyzwanie
 3. Wykładnia norm prawnych – wykładnia językowa/tekstualna
 4. Wykładnia norm prawnych – wykładnia funkcjonalna i systemowa
 5. Interpretacja norm ustawowych i konstytucyjnych – I
 6. Interpretacja norm ustawowych i konstytucyjnych – II
 7. Interpretacja prywatnych aktów prawnych – umowy i testamenty
 8. Kanony interpretacyjne – paremie i maksymy
 9. Analiza prawnoporównawcza i dogmatyczna
 10. Analiza historyczna i historyczno-porównawcza
 11. Egzamin (test jednokrotnego wyboru)

Wymagane umiejętności

Brak.

Kategorie

Wykładowcy

dr Grzegorz Blicharz

Prawnik, doktor nauk prawnych, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się prawem rzymskim, prawem prywatnym oraz metodologią prawoznawstwa.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Profesor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu prawa rzymskiego.

Czytaj więcej