Metodologia historii

Kurs otwarty

Jakimi metodami posługują się historycy? Czy w historii można mówić o prawdzie? Jaką rolę w narracji historycznej odgrywają mity i metafory?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • MH
 • 12  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 28 grudnia 2023

O kursie

Kurs poświęcony jest zagadnieniom, które są najbardziej istotne z perspektywy teorii historii. Profesor Krzysztof Zamorski wyjaśnia znaczenie pojęcia "historia", zwracając szczególną uwagę na kwestie składników historyczności oraz świadomości historycznej. Sporo miejsca poświęca problematyce metod, jakimi posługują się historycy, omawiając znaczenie "miejsc pamięci", paradygmatów historycznych czy obiektywizacji. Opisuje drogę prowadzącą do uznania historii za jedną z nauk społecznych. Wyjaśnia, czym jest fakt historyczny i wskazuje na kontrowersje związane z różnymi jego definicjami. Wreszcie, przedstawia możliwe odpowiedzi na pytanie, czy w historii można mówić o prawdzie, jak również opisuje rolę mitów i metafor w kreowaniu narracji historycznej.  

Wykłady adresowane są zarówno do studentów historii i kierunków pokrewnych, jak i do pasjonatów historii, którzy na co dzień naukowo nie zajmują się tą dziedziną.

Kurs zrealizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2016-2019.

Program

 1. O pojęciu „historii”
 2. Pojęcie historii i zagadnienie historyczności człowieka
 3. Zagadnienie historyczności
 4. Zagadnienie badań historycznych
 5. Badania historyczne i pojęcie historyzmu
 6. Krytyka historyzmu i narodziny paradygmatu historii jako nauki społecznej
 7. Krytyka paradygmatu historii jako nauki społecznej i poszukiwania nowych dróg rozwoju historii
 8. Pojęcie faktu historycznego
 9. Zagadnienie prawdy w historii
 10. Zagadnienie czasu w historii
 11. Mit i metafora w narracji historycznej
 12. Teoria przedstawienia historycznego i funkcje historii w historiografii klasycznej
 13. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak wymagań wstępnych.

Wykładowcy

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

Profesor nauk historycznych. Kierownik Zakładu Dziejów Historiografii i Metodologii Historii w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej