Mechanika klasyczna

Kurs otwarty

Czym jest mechanika klasyczna? Dlaczego jej znajomość jest istotna z perspektywy zrozumienia innych teorii z zakresu fizyki?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • MeKl
 • 14  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 1 listopada 2023

O kursie

Mechanika klasyczna to historycznie pierwsza, w pełni ukształtowana teoria nowożytnej fizyki. Rozpoczynanie studiowania fizyki od tej teorii jest pożyteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, mechanika klasyczna jest ważnym punktem odniesienia oraz granicą teorii bardziej zaawansowanych, takich jak mechanika kwantowa czy szczególna teoria względności. Po drugie, studiując mechanikę można zapoznać się z podstawowymi metodami matematycznymi fizyki, a więc ze sposobem postępowania w  zetknięciu z rozmaitymi problemami fizycznymi.

Kurs ten jest wprowadzeniem do wybranych zagadnień mechaniki klasycznej. Szczególną rolę położono na prezentację tej samej teorii fizycznej z różnych punktów widzenia. Z tego powodu szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak obraz Lagrange'a, obraz Hamiltona oraz metodę Hamiltona-Jakobiego. Jako przykłady zastosowania wprowadzonego formalizmu matematycznego wyjaśniono szczegółowo zagadnienie Keplera, mechanikę bryły sztywnej oraz zagadnienie małych drgań.

Zachęcamy do rozwiązywania zadań w ramach każdego modułu kursu.


Kurs przygotowany w ramach zadania "Przełomy w naukach matematyczno-fizycznych – cykl wykładów on-line na Copernicus College", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę; umowa nr 761/P-DUN/2019.

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Obraz Lagrange'a
 3. Prawa zachowania
 4. Zagadnienie Keplera
 5. Prawa Keplera
 6. Bryła sztywna
 7. Bryła sztywna - cz. II
 8. Obraz Hamiltona
 9. Przestrzeń fazowa
 10. Transformacje kanoniczne
 11. Metoda Hamiltona-Jacobiego
 12. Metoda Hamiltona-Jacobiego - cz. II
 13. Małe drgania
 14. Podsumowanie
 15. Egzamin

Wymagane umiejętności

Wymaganiami wstępnymi, potrzebnymi do śledzenia toku rozumowania przedstawionego na wykładzie, są podstawowe umiejętności z zakresu algebry liniowej oraz analizy matematycznej.Zalecane jest rozwiązywanie zadań po obejrzeniu każdego z wykładów.

Kategorie

Wykładowcy

dr Szymon Sikora

Doktor nauk fizycznych. Pracownik Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej