Gospodarcze prawo danych

Kurs otwarty

Czym są dane? W jaki sposób prawo je chroni? Jak konstruować modele ochrony danych?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • GPD
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 30 września 2023

O kursie

Kurs przybliża słuchaczom złożoną tematykę „gospodarczego prawa danych”, tj. całości materiału normatywnego regulującego kto (w przestrzeni rynkowej) może wykorzystywać jakie dane i pod jakimi warunkami. Przedstawione zostają zagadnienia prawa prywatności, prawa własności, jak również prawa konsumenckiego. Co więcej, kurs dogłębnie analizuje filozoficzne założenia prawa danych oraz społeczno-technologiczne podstawy świata opartego na danych. Przenalizowane zostają również najnowsze propozycje Unii Europejskiej mające szansę zmienić oblicze prawa danych w najbliższych latach.


Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".


Program

 1. Czym jest gospodarcze prawo danych?
 2. Dane a gospodarka
 3. Własność danych?
 4. Prywatność I: USA
 5. Prywatność II: RODO
 6. Manipulacja i koszty mentalne
 7. Stronnicze algorytmy
 8. Krytyka RODO
 9. AI Act
 10. Przyszłość, UE i inni gracze
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr Przemysław Pałka

Przemysław Pałka jest adiunktem na Wydziale Prawa UJ, gdzie pełni funkcję Kierownika Projektu "Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność", finansowanego przez Fundusze Norweskie, oraz Affiliated Fellow w Information Society Project na Uniwersytecie Yale. Jego zainteresowania badawcze obejmują styk prawa, technologii i sprawiedliwości społecznej. Wcześniej, Pałka był Yale's Fellow in Private Law (2018-2020), a także Researcher w European University Institute we Florencji (2016-2018). Posiada stopień doktora ('17) i LLM ('14) EUI, a także tytuł magistra ('13) Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej

Tematy