Filozofia matematyki

Czym właściwie jest matematyka? Czy obiekty matematyczne istnieją? W jaki sposób poznajemy matematykę?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • FiMa
 • 15  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 31 maja 2021

O kursie

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy filozofii matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia wchodzące w zakres ontologii i epistemologii matematyki. Kilka wykładów zostanie poświęconych omówieniu badań z obszaru kognitywistyki matematyki, którą traktujemy jako znaturalizowaną epistemologię.


Kurs on-line został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę; umowa nr 761/P-DUN/2019.

Ilustracja kursu: Wassily Kandinsky, Kompozycja 8 (1923).

Program

 1. Z historii refleksji nad matematyką
 2. Abstrakcyjność matematyki
 3. Wprowadzenie do ontologii matematyki
 4. Spór o naturę obiektów matematycznych
 5. Współczesna filozofia matematyki : formalizm, intuicjonizm, logicyzm
 6. Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych
 7. Strukturalizm w filozofii matematyki (i nie tylko)
 8. Prawda w matematyce
 9. Poznanie matematyczne - wprowadzenie
 10. Między epistemologią a kognitywistyką
 11. Ucieleśnione poznanie matematyczne
 12. Elementarne mechanizmy poznania geometrycznego
 13. Mechanizmy przetwarzania abstrakcyjnych pojęć matematycznych
 14. Ucieleśnione-osadzone-usytuowane poznanie numeryczne: badania nad liczeniem na palcach
 15. Historia poznawcza matematyki: artefakty i nisze poznawcze
 16. Egzamin (test jednokrotnego wyboru)

Wymagane umiejętności

Wskazana (choć nie wymagana) ogólna orientacja w ontologii i epistemologii.

Wykładowcy

dr Mateusz Hohol

Adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ.

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

mgr Agnieszka Proszewska

Doktorantka w zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia filozoficzne, informatyczne i filologiczne.

Czytaj więcej