Filozofia matematyki

Czym właściwie jest matematyka? Czy obiekty matematyczne istnieją? W jaki sposób poznajemy matematykę?

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • FiMa
 • 15  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 24 października 2022

O kursie

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy filozofii matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia wchodzące w zakres ontologii i epistemologii matematyki. Kilka wykładów zostanie poświęconych omówieniu badań z obszaru kognitywistyki matematyki, którą traktujemy jako znaturalizowaną epistemologię.


Kurs przygotowany w ramach zadania "Przełomy w naukach matematyczno-fizycznych – cykl wykładów on-line na Copernicus College", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę; umowa nr 761/P-DUN/2019.

Ilustracja kursu: Wassily Kandinsky, Kompozycja 8 (1923).

Program

 1. Z historii refleksji nad matematyką
 2. Abstrakcyjność matematyki
 3. Wprowadzenie do ontologii matematyki
 4. Spór o naturę obiektów matematycznych
 5. Współczesna filozofia matematyki : formalizm, intuicjonizm, logicyzm
 6. Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych
 7. Strukturalizm w filozofii matematyki (i nie tylko)
 8. Prawda w matematyce
 9. Wczesne badania nad psychologicznymi podstawami matematyki
 10. Kompetencje numeryczne zwierząt (innych niż człowiek)
 11. Procesy poznawcze wyspecjalizowane w przetwarzaniu liczebności: Zmysł numeryczny
 12. Analogowa reprezentacja liczebności i umysłowa oś liczbowa
 13. Procesy poznawcze ogólnego przeznaczenia a poznanie numeryczne
 14. Matematyka według teorii ucieleśnionych metafor pojęciowych
 15. Podsumowanie kursu
 16. Brak egzaminu

Wymagane umiejętności

Wskazana (choć nie wymagana) ogólna orientacja w ontologii i epistemologii.

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych podstaw kognitywityki. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej

mgr Agnieszka Proszewska

Doktorantka w zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia filozoficzne, informatyczne i filologiczne.

Czytaj więcej