Ewolucja wszechświata

Kurs otwarty

Celem kursu jest uchwycenie cech ewolucji w naszerszym możliwym sensie - niezależnie od tego w jakiej dziedzinie i skali dokonują się zmiany.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • EwWs
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 6 października 2023

O kursie

Celem niniejszego kursu jest przedstawienie współczesnego stanu wiedzy na temat procesów ewolucyjnych we Wszechświecie. Termin "proces ewolucyjny" jest tu rozumiany szeroko, w takim mniej więcej sensie, w jakim pojawia się on choćby w kosmologii, astrofizyce, ale również i naukach o Ziemi - a więc nie tylko na gruncie biologii, gdzie leży jego zasadnicze źródło. Pierwsza część kursu poświęcona jest opisaniu terminu "ewolucja" w takim właśnie szerokim - czy wręcz: "filozoficznym" - sensie.

Następnie opisane zostaną przykładowe procesy ewolucyjne, które sumarycznie prowadzą od jednorodnego, niemal pozbawionego form Wszechświata w pierwszych chwilach jego istnienia, po dzisiejszy świat pełen różnorodnych obiektów i zjawisk przyrodniczych. Opis ten podzielony jest na trzy części, zatytułowane: "Wszechświat", "Planety" i "Życie". Kolejne wykłady składające się na ten kurs omawiają kwestie takie, jak: ewolucja galaktyk, gwiazd i układów planetarnych, zjawiska zachodzące na powierzchniach planet, a w końcu również i ewolucję życia od skali najszerszej (globalne przemiany biosfery, powstawanie głównych gałęzi "drzewa życia") po poziom "mikroewolucyjny".

Celem tego segmentu kursu jest zebranie w jednym miejscu wiedzy z zakresu wielu szczegółowych nauk przyrodniczych, która wspólnie składa się na obraz Kosmosu "żywego", ewoluującego. Kolejne fakty z zakresu wiedzy przyrodniczej uzupełniane są o opis bardziej filozoficzny, nakierowany na próbę wychwycenia zasadniczych cech charakteryzujących wszystkie w ogóle przemiany ewolucyjne występujące we Wszechświecie, bez względu na domenę, w której się dokonują.

Moduły:
Wprowadzenie
Czym jest "ewolucja"?
Ewolucja Wszechświata
Ewolucja planet
Ewolucja życia
Podsumowanie

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Wykład 1: Pojęcie ewolucji
 2. Wykład 2: Kosmos I
 3. Wykład 3: Kosmos II
 4. Wykład 4: Planeta I
 5. Wykład 5: Planeta II
 6. Wykład 6: Planeta III
 7. Wykład 7: Życie I
 8. Wykład 8: Życie II
 9. Wykład 9: Życie III
 10. Wykład 10: Podsumowanie
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Brak. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich słuchaczy zainteresowanych ewolucją wszechświata oraz życia.

Wykładowcy

dr Łukasz Lamża

Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w filozofii przyrody, kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Pracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych oraz członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej