Ewolucja – mechanizmy i konsekwencje

W serii wykładów profesor Jan Kozłowski przedstawia w przystępny sposób, umożliwiający śledzenie toku rozumowania nie tylko biologom, współczesny stan nauki zajmujacej się ewolucją świata organicznego.

O kursie

W serii wykładów profesor Jan Kozłowski przedstawia w przystępny sposób, umożliwiający śledzenie toku rozumowania nie tylko biologom, współczesny stan nauki zajmującej się ewolucją swiata organicznego. Wykłady poświęcone są przede wszystkim mechanizmowi ewolucji, opisanemu po raz pierwszy przez Karola Darwina, a następnie badanemu coraz bardziej drobiazgowo przez ostatnie blisko już 160 lat. Wykładowca stara się pokazać, jak ogromna rolę odegrała teoria ewolucji w zrozumieniu funkcjonowania przyrody, a zatem w rozwoju biologii. W wykładach omówione są także skrótowo takie zagadnienia jak historia powstania życia, poczynając od powstania węgla we Wszechświecie, tło historyczne powstania teorii ewolucji, a także licząca ponad 3,5 miliarda lat historia życia na Ziemi, przebiegająca w spazmatycznie zmieniających się warunkach geologicznych. Na końcu tej historii pojawia się człowiek, stopniowo tak zmieniający oblicze Ziemi, że geolodzy rozważają wprowadzenie do opisu jej historii nową jednostkę – antropocen.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

 • Biologia
 • Ewolucja

Wykłady

 • Powstanie życia i cykli życiowych
 • Historia myśli ewolucyjnej i darwinowski mechanizm w skrócie
 • Adaptacje i mechanizmy dziedziczenia
 • Genetyka populacji
 • Ewolucja płciowości
 • Dobór płciowy
 • Konflikty i kooperacja
 • Koewolucja
 • Optymalizacyjne spojrzenie na ewolucję
 • Historia życia na Ziemi
 • Ewolucja człowieka
 • Konflikty i kooperacja cz. 2
 • Powstawanie gatunków, czyli specjacja

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: Ewo
 • Objętość kursu: 13 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  16 kwietnia 2020
 • Zapisz się

Prowadzący

prof. dr hab. Jan Kozłowski


Biolog ewolucyjny, kierownik Zespołu Ewolucji Strategii Życiowych w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nazywanej "Polskim Noblem", przyznanej mu w 2016 roku za za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efekt optymalnej alokacji zasobów. Większość jego publikacji ukazała się w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak “Integrative & Comparative Biology”, “Evolutionary Ecology Research”, PNAS, American Naturalist”, “Theoretical Population Biology”, “Evolution”, “Ecological Modeling”, “Journal of Experimental Biology”, “Proceedings of the Royal Society of London B”, PLOS One. Prócz pracy naukowej i dydaktycznej zaangażowany jest popularyzację nauki.