Ewolucja – mechanizmy i konsekwencje

Kurs otwarty

W serii wykładów profesor Jan Kozłowski przedstawia w przystępny sposób, umożliwiający śledzenie toku rozumowania nie tylko biologom, współczesny stan nauki zajmujacej się ewolucją świata organicznego.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Ewo
 • 13  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 15 kwietnia 2024

O kursie

W serii wykładów profesor Jan Kozłowski przedstawia w przystępny sposób, umożliwiający śledzenie toku rozumowania nie tylko biologom, współczesny stan nauki zajmującej się ewolucją swiata organicznego. Wykłady poświęcone są przede wszystkim mechanizmowi ewolucji, opisanemu po raz pierwszy przez Karola Darwina, a następnie badanemu coraz bardziej drobiazgowo przez ostatnie blisko już 160 lat. Wykładowca stara się pokazać, jak ogromna rolę odegrała teoria ewolucji w zrozumieniu funkcjonowania przyrody, a zatem w rozwoju biologii. W wykładach omówione są także skrótowo takie zagadnienia jak historia powstania życia, poczynając od powstania węgla we Wszechświecie, tło historyczne powstania teorii ewolucji, a także licząca ponad 3,5 miliarda lat historia życia na Ziemi, przebiegająca w spazmatycznie zmieniających się warunkach geologicznych. Na końcu tej historii pojawia się człowiek, stopniowo tak zmieniający oblicze Ziemi, że geolodzy rozważają wprowadzenie do opisu jej historii nową jednostkę – antropocen.

Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Powstanie życia i cykli życiowych
 2. Historia myśli ewolucyjnej i darwinowski mechanizm w skrócie
 3. Adaptacje i mechanizmy dziedziczenia
 4. Genetyka populacji
 5. Ewolucja płciowości
 6. Dobór płciowy
 7. Konflikty i kooperacja
 8. Koewolucja
 9. Optymalizacyjne spojrzenie na ewolucję
 10. Historia życia na Ziemi
 11. Ewolucja człowieka
 12. Konflikty i kooperacja cz. 2
 13. Powstawanie gatunków, czyli specjacja
 14. Egzamin

Kategorie

Wykładowcy

prof. dr hab. Jan Kozłowski

Profesor nauk biologicznych specjalizujący się w ekologii ewolucyjnej i teoretycznej. Pracownik Instytutu Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Czytaj więcej