Emocje: Ujęcie interdyscyplinarne

Dlaczego emocje są tak ważne w naszym życiu? Jak świat wyglądałby bez emocji? Co w postrzeganiu emocji zmieniło się dzięki badaniom neurobiologicznym?

O kursie

Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy zarówno z klasycznymi dyskusjami psychologicznymi, jak i współczesnym stanem interdyscyplinarnych badań nad emocjami. Kurs rozpocznie się przedstawieniem filozoficznych sporów na temat emocji (Arystoteles, Kartezjusz, Spinoza), które toczyły się na długo przed powstaniem psychologii akademickiej. Wykład drugi poświęcony będzie psychologii emocji in statu nascendi. Po omówieniu zaproponowanej przez Karola Darwina perspektywy, przejdziemy do klasycznego ujęcia emocji według Williama Jamesa, a wykład zakończymy omówieniem postrzegania emocji przez pionierów psychoanalizy. Wykład trzeci poświęcimy jednej z najgorętszych dyskusji współczesnej psychologii emocji: sporowi o emocje podstawowe. Przedyskutujemy dwa skrajne stanowiska: pierwsze z nich głosi, że istnieje ograniczona liczba wrodzonych emocji, określonych podstawowymi, które stanowią „cegiełki”, na których nadbudowane są emocje bardziej złożone; drugie głosi natomiast, że emocje są konstruktami w pełni kulturowymi. Omówimy również stanowiska pośrednie.

W wykładzie piątym przybliżymy podstawy neurobiologii emocji – prześledzimy struktury uwikłane w generowanie i przeżywanie emocji. Wykład szósty dotyczyć będzie drugiego ważnego sporu o stosunek emocji i procesów poznawczych. Wychodząc od debaty między Robertem Zajoncem i Richardem Lazarusem, omówimy interakcje emocji, kontroli poznawczej, uwagi, pamięci oraz świadomości. W wykładzie szóstym powrócimy do poglądów Karola Darwina i przybliżymy współczesne perspektywy na ewolucję emocji. Naszą uwagę skierujemy nie tylko na tzw. emocje podstawowe, ale również emocje społeczne. Tym ostatnim, zwanym czasem emocjami moralnymi, poświęcimy w całości wykład siódmy. Przedstawimy w nim współczesne badania nad emocjonalnymi komponentami podejmowania decyzji. W szczególności omówimy paradygmaty opracowane przez Joshuę Greene’a, Jonathana Haidta oraz Antonia Damasia. W kolejnym, ósmym wykładzie rozwiniemy zagadnienie emocji społecznych/moralnych, przyglądając się konkretnym przykładom – empatii, wstydowi, poczuciu winy itd. Wykład dziewiąty dotyczyć będzie tzw. emocji epistemicznych, które stanowią siłę napędową naszych wysiłków poznawczego opanowania świata. W ostatnim, dziesiątym wykładzie podsumujemy ustalenia kursu, zadając przewrotne pytanie: "Jak wyglądałby świat bez emocji?".

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu pierwszego wykładu. Osoby zainteresowane treścią całego kursu zachęcamy do rejestracji na platformie Copernicus College!

Kurs powstał w ramach projektu "Nauka ratuje życie" finansowanego przez  

Kategorie

 • Filozofia
 • Psychologia

Wykłady

 • Filozoficzne spory o naturę emocji
 • Początki psychologii emocji
 • Uniwersalność emocji
 • Neurobiologia emocji
 • Emocje w ujęciu ewolucyjnym
 • Emocje a procesy poznawcze
 • Emocje społeczne i moralne
 • Empatia i rozpoznawanie emocji
 • Emocje epistemiczne
 • Jak wyglądałby świat bez emocji

Wymagane umiejętności

Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.
 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: EmUjIn
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  30 kwietnia 2021
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Prowadzący

prof. dr hab. Bartosz Brożek


Filozof, kognitywista i prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Laureat licznych nagród oraz stypendiów m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Humboldta, tygodnika „Polityka”. Autor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii prawa, etyki, filozofii nauki, filozofii logiki i kognitywistyki.