Czy umysł jest komputerem?

Czy zdolności obliczeniowe ludzkiego umysłu można porównać do procesów przetwarzania informacji przez komputery? Czym jest mechanicystyczna koncepcja umysłu? Jaka jest rola wyjaśnień obliczeniowych w kognitywistyce?

O kursie

Zgodnie ze stanowiskiem zwanym komputacjonizmem, przetwarzanie informacji to jedno z kluczowych zadań ludzkiego umysłu. Jest to jedna z cech, jakie łączą go z komputerami. Czy oznacza to jednak, że ludzki umysł stanowi specyficzny, niezwykle złożony komputer? Czym są treści ludzkich myśli oraz czy można je utożsamić z informacjami? Jak rozumieć pojęcie "reprezentacji umysłowych"? Czy mechanicystyczne wyjaśnienia procesów poznawczych mogą być uznane za adekwatne w świetle współczesnej kognitywistyki, a jeśli tak, to jakie są ich granice? Jak badania empiryczne pomagają w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania?

Te i wiele innych problemów analizuje prof. Marcin Miłkowski, jeden z najbardziej wpływowych kognitywistów i filozofów.Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Umysł: Czym jest i jak działa?” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach grantu 538/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
 

Kategorie

 • Filozofia
 • Kognitywistyka

Wykłady

 • Obliczeniowa teoria umysłu: kognitywizm kontra filozofia kognitywistyki
 • Jak wyjaśnić rozwiązywanie problemów? Model kryptoarytmetyki
 • Jak dzieci uczą się odmieniać czasowniki? Sieci neuropodobne
 • Zunifikowana architektura poznawcza: SPAUN
 • Jak zalecają się świerszcze?
 • Od mechanizmów do komputerów
 • Dlaczego ściana nie jest komputerem?
 • Jak modele obliczeniowe wyjaśniają? Odpowiedź Davida Marra
 • Marr zmechanizowany
 • Trudna kwestia reprezentacji
 • W stronę teorii mechanizmów reprezentacyjnych
 • Granice wyjaśniania obliczeniowego

Wymagane umiejętności

Brak.
 
 

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: CzUmJeKo
 • Objętość kursu: 12 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  30 września 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr hab. Marcin Miłkowski


Kognitywista i filozof, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytutcie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zagadnieniami filozofii kognitywistyki, w szczególności mechanistycznym i obliczeniowym wyjaśnianiem procesów poznawczych, a także lingwistyką komputerową. Kieruje grantem badawczym "Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań interdyscyplinarnych" finansowanym przez NCN w ramach programu Sonata Bis. Laureat wielu nagród i stypendiów, w tym nagrody I Wydziału PAN im. T. Kotarbińskiego, Nagrody Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrody Herberta Simona przyznanej mu przez IACAP za "znaczący wkład w badania nad podstawami obliczeniowej neuronauki poznawczej". Autor wielu publikacji, w tym ksiażki "Explaining the computational mind" wydanej przez MIT Press (Cambridge, Mass 2013) oraz artykułów, które ukazały się w czasopismach takich jak: Synthese, Biology and Philosophy, Minds and Machines, Biosemiotics, Entropy czy Software: Practice and Experience.