Człowiek i społeczeństwo w obliczu nowych technologii

Kurs otwarty

Jak nowe technologie zmieniają życie ludzi i całego społeczeństwa? Jakie korzyści wiążą się z ich dynamicznym rozwojem i na jakie zagrożenia powinniśmy zwracać uwagę? Jak można prawnie regulować funkcjonowanie sztucznej inteligencji?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • NTech
 • 9  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 21 stycznia 2024

O kursie

Technologie, które często nazywamy „nowymi”, towarzyszą nam już od dekad. Nic więc dziwnego, że w tym czasie zdążyły głęboko wniknąć w strukturę naszego świata. Ale to dopiero początek – z każdym rokiem (jeśli nie miesiącem) pojawiają się nowe możliwości i wyzwania. Jednak pytania o ich długofalowe konsekwencje stawiamy dopiero od niedawna.

Nasze życie otwiera się na kolejne przestrzenie cyfrowe, dlatego zmienia się dynamicznie. Pojawiają się wspaniałe możliwości, ale i poważne zagrożenia. Internet uratuje, czy raczej dobije liberalną demokrację? Jak ułożymy sobie relacje ze sztuczną inteligencją, już teraz otaczającą nas zewsząd? Kto wygra toczące się od lat wojny cybernetyczne, w których wszyscy, często nieświadomie, bierzemy udział?

Ludzkość – czy to się komuś podoba, czy nie – przekroczyła już cyfrowy Rubikon. Dlatego aby lepiej zrozumieć, gdzie się właściwie znajdujemy i co to wszystko znaczy, warto zapisać się na nasz kurs.

W ramach wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

Nowe technologie: wprowadzenie (Błażej Sajduk)
Interakcje człowieka i nowych technologii (Agnieszka Całek)
SI z perspektywy etycznej i prawnej (Michał Araszkiewicz)
Ochrona prywatności w dobie nowych technologii (Agata Cebera, Jakub Firlus)
Cyberprzestępstwa, cyberwojna (Błażej Sajduk)
E-demokracja (Maksymilian Galon)
Social media (Aleksandra Powierska)
Smart city (Katarzyna Gorczyca)
Przemysł 4.0 (Krzysztof Gwosdz)

Kurs został zrealizowany przez Priorytetowy Obszar Badawczy "Society of the Future" w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kurs jest realizowany w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program „ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Program

 1. Nowe technologie: wprowadzenie
 2. Interakcje człowieka i nowych technologii
 3. SI z perspektywy etycznej i prawnej
 4. Ochrona prywatności w dobie nowych technologii
 5. Cyberprzestępstwa, cyberwojna
 6. E-demokracja
 7. Social media
 8. Smart city
 9. Przemysł 4.0
 10. Brak egzaminu

Wymagane umiejętności

Brak.