Cyfryzacja a dobra intelektualne

Kurs otwarty

Jak rozwój nowych technologii wpływa na prawo autorskie? Czy algorytmy mogą być twórcami?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • CDI
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 25 sierpnia 2024

O kursie

Czym jest prawo własności intelektualnej i jak ma się ono do tworzenia treści w Internecie, sztucznej inteligencji czy subskrypcji za dostęp do treści cyfrowych? O tym wszystkim (i paru innych równie interesujących bolączkach współczesnego prawa autorskiego) opowie dr Ewa Laskowska-Litak w ramach kursu Cyfryzacja a dobra intelektualne. Przedmiotem rozważań będą zagadnienia związane z prawem autorskim, tworzeniem dzieł zależnych, prawami osobistymi i majątkowymi twórców, licencjami Creative Commons i Open Source oraz naruszeniem praw w Internecie.


Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały zrealizowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości". 

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Czym jest prawo autorskie i co chroni?
 3. Czego prawo autorskie nie chroni?
 4. Czy można korzystać z cudzej twórczości?
 5. Prawa twórcy
 6. Kiedy można korzystać z cudzej twórczości (bez zezwolenia twórcy)?
 7. Umowy prawnoautorskie a świat cyfrowy
 8. Naruszenie praw autorskich
 9. Program komputerowy i jego ochrona
 10. Prawo autorskie i jego przyszłość
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr Ewa Laskowska-Litak

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Heidelberg), ekspertka WIPO i aktywna członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (ALAI, EPIP, ATRIP). Laureatka prestiżowych nagród naukowych (Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego). Kierowniczka kilku projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (konkursy PRELUDIUM, SONATA), DAAD oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2017-2018 była współpracowniczką i post-doc visitor w Centre for Intellectual Property and Information Law na Uniwersytecie w Cambridge.

Czytaj więcej

Tematy