Cyfryzacja a compliance i prawo

Kurs otwarty

Czym jest compliance? Jakie są najważniejsze wyzwania, przed jakimi w świecie cyfrowym stają prawnicy i compliance officers?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • CCP
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 22 stycznia 2024

O kursie

Kurs poświęcony jest aktualnym wyzwaniom, jakie wiążą się z cyfryzacją z perspektywy prawniczej oraz praktyki compliance. Wśród szczegółowych zagadnień poruszonych w kursie znajdują się między innymi: trasformacja cyfrowa w działalności prawników i compliance officerów, sztuczna inteligencja i jej interferencje w podstawowe gałęzie prawa, sygnalizowanie nieprawidłowości (whistlebowing) czy cyfryzacja usług publicznych.

Nagranie, produkcja, oprawa graficzna i tłumaczenie kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały zrealizowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczne przygotowanie kursu zostało sfinansowane z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".


Program

 1. Wprowadzenie
 2. Trasformacja cyfrowa w działalności prawników i compliance officerów
 3. Fin-tech (I)
 4. Fin-tech (II)
 5. Sztuczna inteligencja jako wyzwanie dla prawników i compliance officerów
 6. Sztuczna inteligencja i jej interferencje w podstawowe gałęzie prawa
 7. Etyka w biznesie - czy to tylko compliance?
 8. Whistleblowing
 9. Digitalizacja usług publicznych
 10. Ochrona danych osobowych w digitalizującym się świecie
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr hab. Beata Baran

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny. Asystent w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce prawa karnego wykonawczego, postępowań dyscyplinarnych, praw człowieka oraz dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka.

Czytaj więcej

Tematy