Cyfrowy umysł: nowe technologie a poznanie

Kurs otwarty

Jak nowe technologie wpływają na umysł? Czym są artefakty poznawcze i jak można je klasyfikować?

Zapisz się
 • Uniwersytet Jagielloński
 • CM
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 13 października 2024

O kursie

Rewolucja informatyczna ubiegłego wieku sprawiła, że komputer stał się modelem myślenia o myśleniu. Niezależnie od tego czy umysł jest rzeczywiście komputerem, trudno zaprzeczyć jednak temu że będące dziełem człowieka technologie zmieniają nasze zdolności poznawcze. W niniejszym kursie przyjrzymy się koncepcji artefaktów poznawczych, poznaniu rozszerzonemu i rozproszonemu, poznawczej ekologii Internetu i wielu innym zagadnieniom dyskutowanym obecnie na styku filozofii, techniki i nauk o poznaniu.

Nagranie i produkcja kursu, jak również dostosowanie platformy Copernicus College zostały sfinansowane w ramach projektu "Digitalized! Społeczeństwo w dobie rewolucji cyfrowej", realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2019-2022. Projekt został sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; nr umowy: PPI/APM/2019/1/00016/U/00001.

Merytoryczna strona kursu została sfinansowana z budżetu Priorytetowego Obszaru Badawczego "Society of the Future" w ramach środków przyznanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w programie "Inicjatywa Doskonałości".Program

 1. Problem umysł-technologia
 2. Umysł jako komputer, komputer jako umysł
 3. Szeroki umysł #1: od poznania ucieleśnionego do rozszerzonego
 4. Szeroki umysł #2: poznanie rozproszone
 5. Artefakty poznawcze: rzeczy, które czynią nas mądrymi
 6. Moralne aspekty usprawniania poznania za pomocą technologii
 7. Czy szerokie systemy poznawcze mogą być sprawcze?
 8. Poznanie w sieci
 9. Umysł dwusystemowy a technologia
 10. Cyfrowa nieśmiertelność: Czy możemy wgrać się do komputera?
 11. Brak egzaminu

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

Tematy