Bóg i Kosmologia

Wykład z serii "nauka i religia" prowadzony przez ks. prof. Michała Hellera - wybitnego kosmologa, filozofia i teologa, założyciela Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

O kursie

Pojęcia Boga i Wszechświata są ze sobą współzależne. Zależność ta kryje się choćby w określaniu Boga, jako transcendentnego wobec Wszechświata. Nic dziwnego więc, że obraz Boga ściśle zależy od obrazu świata. Jednakże zależność zachodzi także w przeciwnym kierunku - ludzie wierzący we Wszechświecie dostrzegają pewną myśl, racjonalny plan Boga, a zatem inaczej postrzegają Wszechświat, niż ludzie niewierzący. Powstaje więc problem: czy te dwa aspekty pozostają ze sobą w zgodzie, czy też prowadzą do napięć i konfliktów? Niewątpliwie napięcia między naukowym obrazem świata a tym, który wyłania się z myśli teologicznej, pojawiały się w historii. Jest to doskonała motywacja do tego, by problem ten rozważyć dogłębnie - taki jest właśnie cel niniejszego cyklu wykładów.

Ściśle rzecz ujmując, ks. prof. Michał Heller skupia się w nim na zagadnieniu relacji między teologią naturalną (a więc dyscypliną filozoficzną) a współczesną kosmologią. Będziemy mieli okazję posłuchać o początkach kosmologii – statycznym modelu kosmologicznym Alberta Einsteina i tym, jak go odrzucono na rzecz modelów ekspandujących. Dowiemy się także, czy matematyczne i fizyczne pojęcie osobliwości można utożsamić ze stworzeniem świata; jaka była geneza idei tzw. wieloświata (multiverse) i jakie są jej filozoficzne implikacje; oraz czy przypadek w historii Wszechświata wyklucza jego racjonalny charakter. Ostatni wykład kursu poświęcony został życiu i dziełu wybitnego kosmologa i jednocześnie katolickiego księdza – Georgesa Lemaître’a.

Kurs powstał w ramach grantu Science for Ministry in Poland przyznanego Centrum Kopernika przez Fundację Johna Templetona.


Kategorie

 • Fizyka
 • Kosmologia
 • Teologia
 • Filozofia

Wykłady

 • Od Wszechświata statycznego do dynamicznego
 • Początek i stworzenie
 • Bóg i wieloświat
 • Bóg i przypadek
 • Teologia naturalna Georgesa Lemaître’a

Wymagane umiejętności

Do przystąpienia do kursu i zrozumienia jego treści nie są wymagane żadne prerekwizyty. Zalecamy jednak zapoznanie się z kursem Wprowadzenie do kosmologii na platformie Copernicus College.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: NiR 1
 • Objętość kursu: 5 wykładów
 • Zakończenie bieżącej edycji
  15 czerwca 2020
 • Zapisz się

Prowadzący

prof. dr hab. Michał Heller


Profesor nauk teologicznych, kosmolog i filozof, specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz w badaniach nad relacjami pomiędzy nauką i religią. Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.